se  »  Om Kiilto  »  Miljö och Säkerhet

Miljö och Säkerhet

sustainability_teksti.jpg : 7 kB

Den viktigaste faktorn i Kiilto's verksamhet är totalkvalitet. Detta innebär att varje arbetsfas och metod ska bidra till det slutgiltliga resultatet och därmed företagets helhetsbild. Kiilto's affärsidé är att kontinuerligt förbättra totalkvaliten och att hela tiden ligga i framkant. Utöver den faktiska produkten täcker totalkvaliten in alla kompletterande åtgärder och tjänster som är relaterade till produkter, kunder och andra interna och externa verksamheter.

Miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter är en oskiljaktig del av vår totalkvalitet och prestanda. Det innebär att råvaror, maskiner, processer och färdiga produkter ska vara säkra för slutanvändaren och miljön. Varje Kiiltoanställd är skyldig att upprätthålla och främja detta i företaget.

Kiilto's totalkvalitet är dokumenterad i ett kvalitetsystem ISO 9001 som vi fick redan 1993. Kvalitetssystemet innehåller ISO 14001 miljöprogram, OHSAS 18001-program för säkerhet och principerna om Responsible Care, miljö, hälsa och säkerhetsprogram för den kemiska industrin.

Som företag är vi för en hållbar utveckling i alla våra affärsmetoder i balans med sociala och miljömässa behov och mål.

responsible_care.jpg : 31 kB