se  »  Byggprodukter Produkter  »  Golvspackel  »  Avjämningsmassor  »  Plan Rapid

PLAN RAPID

Plan Rapid är en cementbaserad, självtorkande, pumpbar, fiberförstärkt avjämningsmassa med god vidhäftning och bra flytförmåga. Spacklet är avsett för golv i bostäder, kontor, våtrum och offentliga lokaler. Lämpligt för värmegolv och för att öka böjstyvheten i träbjälklag. Skikttjocklek: 5-50 mm. Bearbetningstid: ca 15 minuter. Torktid: 1-3 dagar. Åtgång: 1,7 kg/m² och mm. Förpackningsstorlek: 25 kg.

Produktinformation

  Plan Rapid

Säkerhetsdatablad

  Plan Rapid

Byggvarudeklarationer

  Prestandadeklaration

  Plan Rapid

Certifikat