Ett stort steg för en familj

Ett familjeföretag från den lettiska landsbygden tog täten i sin bransch med Kiiltos hjälp.

Molnen flyter fram på den soliga himlen ovanför Kokapstrādes-koncernens fabrik. I luften känns en svag doft av kåda. På fabrikens produktionslinje skannar en dator plankor och ritar kvistarna som ska tas bort på en skärm. På linjens andra ände glider det ut kvistfritt virke, redo att levereras till fabriker i Europa och Kina. Där används råvaran för tillverkning av fönster och dörrar.

Ovanpå vattentanken i mitten av fabriksområdet finns ett storkbo. På den lettiska landsbygden är det inte det minsta konstigt.

”Fåglarna är inte här nu, de har redan flugit iväg till Egypten,” skrattar Laimonis Onzuls, som grundade företaget för ungefär 20 år sedan.

Han säger att boet redan används av nästa storkgeneration. Också i fabriken pågår generationsskifte. Verkställande direktör är numera Onzuls dotter, Linda Grīnberga.

Laimonis Onzuls grundade företaget 1994. Nuvarande verkställande direktör är hans dotter, Linda Grīnberga.

Kokapstrādes-koncernen

  • Kokapstrādes-koncernen som har sitt säte i Bērzaune, Lettland, tillverkar i huvudsak råvara för tillverkningen av fönster- och dörrkarmar.
  • Materialet exporteras till Italien, Tyskland, Frankrike och Kina.
  • Företaget har 200 anställda.
  • Omsättningen är ungefär 9,5 miljoner euro per år.
  • Laimonis Onzuls grundade företaget 1994. Nuvarande verkställande direktör är hans dotter, Linda Grīnberga.
  • Kokapstrādes-koncernen ägs i sin helhet av familjen Onzuls.

Grīnberga leder ett företag med en lovande framtid. Det har precis investerat runt fyra miljoner euro på en ny produktionslinje som färdigställdes i september för ett år sedan. Tack vare renoveringen blev företaget det modernaste i sin bransch i Europa, men med klivet förknippades även risker.

”Det fanns tecken på att en stor tysk tillverkare hade stora svårigheter med en motsvarande process. Det var viktigt för oss att Kiilto testade våra prov från början,” förklarar Grīnberga.

Kiilto säkerställde att limningen av virket fungerar på den nya produktionslinjen.

Kokapstrādes-koncernens virke används i tillverkningen av fönster- och dörrkarmar på fabriker i Europa och Kina.

Konkurrensfördel genom kvalitet

Grīnberga säger att målet med moderniseringen var en effektivare produktion och jämn kvalitet.

”Tidigare måste vi arbeta upp till 24 timmar per dygn sju dagar i veckan för att produktionen var så långsam. Nattskiften var inte särskilt produktiva och inte heller kvaliteten var jämn,” säger Grīnberga.

Hon förklarar att företaget har ett tiotal konkurrenter i Lettland som producerar ungefär samma kvalitet. Idag sticker Kokapstrādes-koncernen ut i mängden med sin jämna kvalitet. De närmaste åren kommer företaget att fokusera på att öka sin marknadsandel i Lettland. Vissa viktiga kunder har nu sagt att de vill köpa just Kokapstrādes virke.

I fjol belönade det lettiska jord- och skogsbruksministeriet företaget med ”guldkotten”. Priset tilldelas det mest innovativa företaget inom skogsbruk.

”Att vi genom våra produkter kan säkerställa framgången för ett företag som detta har betydelse även för vår egen prestige, säger Kaspars Vinters, verkställande direktören för Kiilto Latvija.

”Av hela produktionskostnaden är limmets andel ganska liten. Om produktionslinjen emellertid inte kan använda det lämpligaste limmet, uppstår det lätt problem och kostnaderna ökar,” förklarar Vinters.

När Kiilto säkerställer att limmet fungerar på produktionslinjen, kan kunden koncentrera sig på andra saker, säger Kaspars Vinters, verkställande direktören för Kiilto Latvija.

Laboratorieexpertis från Finland

Kokapstrādes-koncernen testar sina produkter regelbundet i Kiiltos laboratorium och håller för närvarande på att bygga sig ett eget testlaboratorium.

”Vår avsikt är att skicka anställda till Kiilto i Finland för att skaffa sig kunskaper om det som händer i laboratoriet,” berättar Grīnberga.

Vi hade ett bra samarbete med Kiilto redan före den nya linjen. Det handlar inte bara om att köpa och sälja. Jag skulle hellre se oss som partner.

Det är inte alltid lätt att driva ett företag. För ett tag sedan inträffade en brand i Kokapstrādes-koncernens anläggning samtidigt som den nya linjen installerades.

Branden satte inte stopp för familjeföretagets tillväxt. När röken hade lagt sig återvände även storkarna till sitt bo.


LÄS ORIGINALARTIKELN I KUNDTIDNINGEN KONTAKTI


Photon: Nora Krevneva

Dela denna sida