Utbildningsresan gav nya idéer för produktutvecklingen

Kiilto utbildar sina anställda för att kunna erbjuda sina kunder moderna limprodukter som tillgodoser deras behov. Våren 2016 slutförde Kiiltos experter European Adhesive Specialist-kvalificeringen vid Fraunhofer-institutet i Tyskland.

”Den tre veckor långa utbildningen var en bra repetition av sådant som jag redan visste och samtidigt ett utmärkt tillfälle att fokusera på konkreti inom limning, även ur kundens perspektiv,” säger produktutvecklingschefen Soilikki Kotanen.

Bättre service och bättre produkter för kunderna

För Kiilto är kunden den främsta prioriteten. För att företaget ska kunna erbjuda det senaste inom sitt område och produkter som är skräddarsydda för kundernas processer, måste våra anställda ha de senaste kunskaperna och färdigheterna. Utbildningen säkerställer en fortlöpande produktutveckling i ett område som ständigt förändras.

När man fördjupar sitt eget kunnande, kan man även hjälpa kunderna att ytterligare förbättra sina processer.

”När man fördjupar sitt eget kunnande, kan man även hjälpa kunderna att ytterligare förbättra sina processer”, säger Kiiltos kundtjänstchef Juha Rinne.

På utbildningen fick experterna information om nya limtyper och nya verktyg, med vilka de kan utveckla Kiiltos produkter ytterligare.

”Branschen utvecklas i mångt och mycket hela tiden. Utbildning är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om nya utvecklingar,” säger Tero Mäkinen, Kiiltos kundtjänstchef.

”Jag fick också idéer om hur vi på bästa sätt kan undervisa och presentera sådant som har med limning att göra,” säger Kotanen.

Trends focusing on customer orientation, wood construction and gluing as an alternative to mechanical joints

Enligt Kiiltos experter är byggande av trä och limningslösningar i stället för mekanisk sammanfogning de mest intressanta aktuella trenderna, vid sidan av kundorientering.

”Limning kan erbjudas som alternativ för mekanisk sammanfogning i allt fler situationer. På det här sättet kan vi bland annat hjälpa kunderna att minska vikten på sina produkter samt göra produkterna tryggare och bättre dugliga för återvinning,” beskriver Rinne.

”Inom byggande av trä finns intressanta utsikter, även internationellt. I Finland borde vi sluta med att betrakta projekten inom träbyggande som experiment och i stället röra oss framåt mot en verkligen effektiv industriell produktion,” säger Mäkinen.

Dela denna sida