Kiiltos lim eliminerade kemikalierisker

En misstanke om exponering för isocyanat var början på utvecklingen av en ny limlösning för produktionen av badrumselement vid Parmarine Oy.

Några till plattor på sockeln, sedan är det klart. Plattsättaren Ilona Salama sprider det nya Kiiltoflex FP 1000-limmet på väggen av ett sex m2 stort badrumselement. Elementet har beställts till ett flervåningshus som är under byggnad i Lahtis.

”Limmet är färdigblandat och snabbt att använda. Man kan börja foga nästan på en gång,” säger Salama.

Hon är nöjd av flera anledningar. Fastän Kiiltos tidigare två-komponents polyuretanlim har utmärkta egenskaper och fortfarande används på badrumskakel på fabrikens robotlinjer, fanns det misstankar om att härdaren i limmet exponerade arbetarna för isocyanat i ett litet utrymme med begränsad luftväxling. Nu har denna riskfaktor eliminerats.

Parmarines produktionschef Joona Jäntti är nöjd med produktutvecklingens slutresultat.

Ett alternativt sätt att skydda personalen

En expert från det finländska Arbetshälsoinstitutet utförde mätningar vid Parmarine för några år sedan och rekommenderade att de arbetare som bygger badrumselement använder en motordriven friskluftsmask. Exponeringsrisken fanns inte bara för plattsättarna, utan även för elektrikerna och installatörerna som arbetade i nyligen kaklade element.

”Det är emellertid obekvämt att använda personlig skyddsutrustning hela dagen. Vi var tvungna att hitta ett annat alternativ, för att eliminera exponeringen för isocyanat,” säger Parmarines produktionschef Joona Jäntti.

Parmarine gav utmaningen till sin långvariga leverantör Kiilto som började arbeta med att ta fram en helt ny lösning. Den nya produkten måste ha samma egenskaper som den gamla produkten, vilken ansetts vara bra. Limmet får inte vara rinnigt och öppentiden måste vara tillräcklig så att man hinner sätta upp plattorna innan limmet har torkat. Det måste också vara lätt att applicera.

Plattsättarna med i utvecklingsarbetet

Kiiltos produktutvecklingsteam sökte nya råmaterial ute i världen och tog fram olika slags provversioner. Parmarine medverkade i utvecklingsarbetet genom att testa testpartierna och samla in feedback från sina plattsättare. Användarnas åsikter hade stor vikt när man kartlade den nya produktens egenskaper.

”Arbetaren är den viktigaste länken i kedjan. Om limmet inte fungerar saktar det ned arbetet och står i vägen för produktivitet,” tillägger regionchefen Juha Räisälä från Kiilto.

I 80 procent av det manuella plattsättningsarbetet på Parmarine används det nya limmet som Kiilto tog fram.

Joona Jäntti berömmer samarbetet med Kiilto och slutresultatet som åstadkoms.

”Detta var ett utmärkt projekt, eftersom vi uppnådde vårt mål och nu exponeras våra arbetstagare inte längre för isocyanat. Dessutom är en-komponentsprodukten smidig, för att den inte behöver blandas och det uppstår inget limavfall. Fogningen kan påbörjas så fort plattorna sitter fast. Vi lyckades fixa flera problem med en smäll.”

Produkterna ändras enligt kundens behov

Räisälä understryker vikten av att tillgodose kundens behov och önskemål i produktutvecklingen.

”Vårt mål är alltid att svara mot kundens begäran. När kundens utrustning eller metoder ändras, behövs nya produkter. Om kunden till exempel behöver ett segare eller långsammare lim, lyssnar vi på kunden och gör vårt bästa för att ändra produkten.”

Foton: Harri Nurminen

LÄS HELA ARTIKELN I KUNDTIDNINGEN KONTAKTI

Parmarine Oy

  • Ledande tillverkare av monteringsfärdiga badrumselement och branddörrar för fartyg
  • Cirka 300 anställda i de moderna fabrikerna i Forssa och Leppävirta
  • Omsättning 41 miljoner euro år 2015
  • De första badrumselementen tillverkades år 1968
  • Separerade från Parma Oy 1996 till ett eget bolag
  • Badrumselement levereras i huvudsak till flervåningshus och radhus, hotell, stödboenden och patientrum i sjukhus
Dela denna sida