Kiilto medverkar i utvecklingen av en ny byggprodukt i Sverige

Byggelement, så kallade sandwichpaneler, är en ny typ av byggprodukter. I en panel som består av plåt och mineralull spelar limmet en avgörande roll. Från början av 2016 har Lindab använt Kiiltos lim i sin fabrik i Luleå, Sverige.

”Tillsammans med Kiilto har vi testat och utvecklat ett optimalt lim för tillverkningen av våra sandwichpaneler. Utvecklingssamarbetet tog ett tag, men förstärkte samtidigt vår tillit till Kiilto. Kiilto visade framtassarna med sitt tekniska kunnande och företagets samarbetsförmåga,” säger processutvecklare Kenneth Palo som arbetar vid Lindab i Luleå.

Samarbetet mellan Lindab och Kiilto inleddes med ett flertal tester och besök till Tammerfors. Under projektets gång uppstod ett framgångsrikt samarbete och processutvecklingsarbete mellan företagen.

Kiiltos yrkeskunnighet, kompetens och investering i forskning gjorde ett intryck på oss. Dessutom hade Kiilto ett äkta intresse för oss och fick oss känna att vi kan lita på dem. För Kiilto var det viktigt att vi får ett bättre lim till ett lägre pris än tidigare.

Mot enklare byggande med plåt

Lindab har fört vidare Plannjas specialkunnande i Luleå. Företaget koncentrerar sig på plåtbyggande, framför allt i industribyggnader och kommersiella fastigheter. Plåtbyggande har blivit ett specialområde vid enheten i Luleå.

”Vi har förenklat och utvecklat hela processen, från produktutveckling, planering och dokumentation till installation och utseende,” fortsätter Kenneth Palo.

Lindab

  • Företaget har idag flera produktionsenheter runtom i Sverige samt verksamhet i Tjeckien, Polen, Estland, Ungern, Italien, Danmark, Finland, Frankrike och Storbritannien.
  • Lindab sysselsätter totalt cirka 5 300 personer.
  • På enheten i Luleå, koncernens senaste, arbetar 35 personer.
  • Lindab köpte enheten i Luleå år 2012 av Plannja.
  • Enheten är specialiserad på tillverkningen av paneler, högprofiler 200 och balkar.

Hemligheten är i limmet

Kraven på byggnader stramas åt allt mer. Kvaliteten är A och O och den börjar på råmaterialens nivå. Sandwichpanelen består av plåt, mineralull och lim.

”Av dessa komponenter skapar vi en produkt som är avsedd att ha en lång livslängd även i utsatta och växlande väderförhållanden. Funktionaliteten måste uppfylla de stränga kvalitetskraven.”

Limmet är ett av nyckelelementen i panelerna. Det måste hålla plåten tätt mot mineralullen i både våta och torra förhållanden, i plus- och minusgrader.

Kiilto växer i Sverige

Marcus Egnor är regional försäljningsagent vid Kiiltos industriavdelning i Sverige.

Samarbetet med Lindab är ett bra exempel på hur vi fortlöpande hittar nya och bättre användningar för våra produkter, tillsammans med våra kunder.

Tack vare vår F&U-kapacitet kan vi erbjuda både kundspecifika lösningar och stöd till många aktörer inom industrin. Kiilto växer stadigt i Sverige för att många tillverkare, inte bara Lindab, värdesätter ett långvarigt samarbete.”

LÄS ORIGINALARTIKELN I KUNDTIDNINGEN KONTAKTI

Foton: Johanna Hanno


Dela denna sida