Levypintas val av lim för krävande användningar

Levypinta Finlands produkter är utvecklade att tåla extremt hårt slitage. Kiilto levererar ett lämpligt lim för produkterna direkt från fabriken.

”Kiilto har varit involverad ända sedan vi började tillverka skivor. Samarbetet mellan företagen fungerar väl idag och kommer att fortsätta göra det i framtiden. Det finns många limtillverkare på marknaden, men vi ville välja en inhemsk produkt med garanterade leveranser”, säger Juha Uusitalo, verkställande direktören för Levypinta Finland Oy från Uleåborg.

Levypinta grundades 2013 och tillverkar produkter som ska användas i miljöer som kräver slittåliga ytmaterial. Företaget tillverkar laminerade möbelskivor för industriella möbeltillverkare. Dessa levererar möbler till hotell, skolor, sjukhus, daghem och andra offentliga miljöer samt till varvsindustrin.

Som bas i sina produkter använder Levypinta skivor som tillverkas av de finska företagen Koskinen Oy och Formica. I produktstommarna används spånskiva, MDF-skiva eller laminerad björkplywood.

Rätt produkt på rätt ställe

Levypinta kör två ytbeläggningslinjer där laminatet limmas fast med Kiiltos Kestopress 3200 V.

”Limmet är speciellt utvecklat för laminering och fanering. Limmet uppfyller kraven i fråga om fuktbeständighet och inomhusluftens kvalitet och dess öppentid, presstid och temperaturkrav passar ihop med företagets produktionscykel. Vi hittade den rätta produkten och den rätta processen genom tester”, säger Timo Ahonen, Kiilto Oy:s regionchef i Uleåborg.

Processen måste vara smidig, eftersom Levypinta behandlar hundratusentals kvadratmeter skiva årligen. Produktionen är i huvudsak i Finland och den växer hela tiden.

”Vi inledde verksamheten 2013 och hade då en anställd. Idag sysselsätter företaget elva anställda. År 2015 var omsättningen 3,3 miljoner euro”, säger Uusitalo.

Det var lätt att få igång samarbetet, eftersom Ahonen hade känt Levypintas nyckelpersoner i nästan 20 år.

Smidiga och flinka processer

Produktionen är igång 52 veckor per år och Kiilto levererar 1–2 ett ton stora limcontainrar varje vecka till Levypinta.

”Lim lagras inte, utan vi får alltid färskt lim direkt från fabriken. Containrarna levereras till Uleåborg direkt från fabriken i Lempäälä. Kunden lägger in beställningen direkt hos Kiiltos beställningscenter, vilket möjliggör en snabb och enkel process och eliminerar behovet av en tredje part”, säger Ahonen.

Samarbetet har snabbt blivit både effektivt och flexibelt.

”Vi träffas när det behövs, men när allt löper smidigt, behövs det sällan”, skämtar Uusitalo.

Om det skulle behövas fungerar dock kommunikationen mellan företagen friktionsfritt och Kiiltos försäljningskontor ligger på bara en kilometers avstånd från företaget.

Vi drar stor nytta av att ha en inhemsk leverantör med en välfungerande F & U-avdelning och laboratorier. Om något kör fast, är det bra att ha partnern nära tillhands.

Kestopress 3200 V

  • Kiiltos Kestopress 3200 V är ett PVAc-lim som uppfyller kraven enligt D3 för vattenmotstånd och är brandklassat enligt IMO del 5, vilket är specifikt för varvsindustrin. Dessutom uppfyller limmet den finska M1-klassificeringen för inomhusluftens kvalitet.
  • Kestopress 3200 V är optimalt för snabb pressning i synnerhet vid laminering och fanering och då man använder en värmepressmaskin.

www.levypinta.fi


Photos: Timo Heikkala


Dela denna sida