Kiiltos testlaboratorium för trä testar lim på kundens begäran

Kiiltos experter satsar på förbättring av de nuvarande produkterna och utveckling av nya tillsammans med kunderna. Till exempel ter sig framtiden för trälim mycket intressant just nu.

År 2015 etablerade Kiilto ett nytt testlaboratorium för trä. Här utförs en del av kvalitetsledningen för de nuvarande PVAc-, EPI- och PU-baserade trälimmen. Utöver detta utvecklar laboratoriet nya produkter, till exempel trälim för lastbärande konstruktioner.

”I trälaboratoriet görs ett stort antal tester på kundernas direkta begäran,” säger Christopher Mills, som ansvarar för produktutvecklingen av PU-, EPI- och PVAc-baserade trälim hos Kiilto.

Tack vare testlaboratoriet kan Kiilto smidigt betjäna sina kunder med de lösningar som de behöver.

”Om en kund utvecklar ett nytt material, planerar en ny produktionslinje eller idrifttagning av ny utrustning, kan vi med hjälp av våra tester reagera på kundens behov snabbare och mer omfattande,” beskriver Mills.


Kundernas erfarenheter driver fram utvecklingen av trälim

Under de senaste åren har trälim utvecklats betydligt i takt med att kundernas teknologi och utrustning har blivit snabbare. Samtidigt har fokus legat på produktens effekt och miljöfaktorer. Också viktiga standarder har ändrats.

”Teknologin i tillverkningen av korslaminerat trä (CLT) är en av de stora nyheterna där vi vill erbjuda effektivitet och kvalitet för produktionen med våra lim,” säger Mills.

I trälaboratoriet utför vi också ett stort antal tester på kundernas direkta begäran.

Vad gäller trälim, öppnar övergången till förnybara råvaror och kombinationen av olika material upp många möjligheter för den framtida utvecklingen.

”Det blir också spännande att se var någonstans man sist och slutligen hamnar i träbyggandet. Det viktigaste i framtiden är kunderna. De ger mig en hel del information om hur produkterna fungerar och om sina önskemål för framtiden. Ofta driver just detta fram utvecklingen av nya produkter.”

Dela denna sida