Kiilto Oy förstärker byggverksamheten i Sverige

Kiilto Oy, som ingår i koncernen Kiilto Family, har förvärvat samtliga aktier i TM Progress av investmentbolaget PEQ AB och TM Progress verkställande ledning. TM Progress tillverkar avjämningsmassor och bruk för professionell användning och levererar dem både som material och entreprenadtjänst. Företaget grundades 1974 och har verksamhet i hela Sverige. TM Progress omsätter cirka 280 MSEK.

”Företagsförvärvet är en del av Kiiltos tillväxtstrategi och internationalisering. TM Progress är vad gäller företags- och servicekultur och produktutbud en naturlig del av Kiiltos internationella expansion. Jag är övertygad om att vi till följd av sammanslagningen kan ge våra kunder i Sverige en allt bättre service och utveckla vår verksamhet som samarbetspartner till byggexperter, även i Finland och våra andra verksamhetsländer”, berättar Anssi Asikainen, vd för Kiilto Oy.

Kiilto har sedan förut ett fristående bolag i Sverige, Kiilto AB. Det nya företaget fortsätter dock som en separat fristående enhet under sitt eget namn i Kiiltofamiljen. Till följd av företagsförvärvet ökar personalstyrkan på Kiilto med cirka 40 personer. Tillverkningen utvidgas också till Sverige, eftersom TM Progress har egna produktionsanläggningar i Hallstahammar och i Örnsköldsvik där företagets huvudkontor också finns. Senare ska tillverkningen av motsvarande produkter utvidgas även till Finland.

Trots att TM Progress fortsätter sin verksamhet under sitt eget namn blir det en fast del av Kiiltofamiljen. Företagets ledningsgrupp besöker Kiilto i slutet av augusti och då inleds i samarbete arbete med att fastställa praktiska åtgärder för att integrera företaget.

Vid förvärvet tar Kiilto också över TM Progress dotterbolag, Injo Golv AB, som är specialiserat på fogfria golvbeläggningar. Injo Golv finns i Stockholm och grundades 2002. Företaget förvärvades av TM Progress i januari 2017.

Ove Sigvardsson, vd för TM Progress, berättar att alla på företaget förhåller sig entusiastiska och tillitsfulla till den nya ägaren.

”Vår verksamhet har alltid utgått från kvalitet och kundfokus. Vi utvecklar våra lösningar tillsammans med våra kunder och vill erbjuda övergripande lösningar som bäst gynnar dem. Vi har mycket gemensamt med Kiilto, inte minst vår grundläggande syn på långsiktighet, samarbete och vikten av hållbar utveckling. Jag är övertygad om att TM Progress kan komplettera Kiiltos affärsverksamhet på ett utomordentligt sätt. Som en del av Kiilto har vi utmärkta möjligheter att växa i de nordiska länderna.”

Företagsförvärv är en del av Kiiltos tillväxtstrategi och metod att fördubbla omsättningen i enlighet med det djärva löftet att bli känd som leverantör av världens bästa bostadssäkra kemikoncept fram till 2021. Mikko Viljanmaa, vice vd för Kiilto, understryker att det är hela teamets förtjänst att det aktuella företagsförvärvet kunde slutföras. Teamet representerades av Kiiltos inköp, produktutveckling, ekonomi, juridiska kompetens och ledning.

För mer information:

Anssi Asikainen, Managing Director
Kiilto Oy
Tel. +358 40 7022 504
Email: anssi.asikainen@kiilto.com
www.kiilto.com

Ove Sigvardsson, CEO
TM Progress
Telefon: +46 70 238 47 66
E-mail: ove.s@tmprogress.se
www.tmprogress.se

Dela denna sida