Bättre skydd för miljön

Vi förnyar våra produktförpackningar på golvavjämning genom att byta till återvinningsbara, täta och väderbeständiga förpackningar som bättre skyddar produkterna.

Täta och väderbeständiga säckar gör det enkelt att förvara produkterna och ser till att de klarar krävande förhållanden på arbetsplatsen. Eftersom förpackningen är helt återvinningsbar, enkel att källsortera samt minimerar spill och kassation innebär detta ett ytterligare steg framåt i Kiilto´s miljöarbete.

De nya säckarna kommer successivt att ersättas allt eftersom vi fyller på våra lager. De första säckarna Kiilto 60 och Kiilto Floor Heat DF, nytt namn på Kiilto Rot & Värmegolvspackel DF, kommer att finnas tillgängliga för våra kunder under sommaren.


se vår videofilm angående nya förpackningarna

Kiilto´s beslut att byta förpackningsmaterial och flytta det till ny förpackning föregicks av noggranna analyser och övervägningar. Enligt Mikko Viljanmaa, vice vd i Kiilto var en av de viktigaste argumenten återvinningsbarheten i nytt material.

"Övergången till återvinningsbara plastsäckar är en del av Kiilto´s globala ansvarstänkande. Genom att göra den här ändringen ersätter vi blandat avfall som ska brännas till ett material som helt kan återanvändas", förklarar Viljanmaa.

De nya förpackningarna kommer att ersättas successivt allt eftersom produkterna produceras.
Kiilto har dock redan genomfört merparten av de stora investeringar som övergången kräver, ca 1,2 miljoner euro.

Som en del av branschens miljömål

Ett minskningskrav på 70% för bygg- och rivningsavfall har fastställts till senast 2020. Kiilto´s övergång till återvinningsbara förpackningar stödjer dock även andra miljömål, såsom minskad avfallsproduktion, minskade transportutsläpp, återvinning av förpackningar, samt minskat spill och kassation.

Förpackningsreformen ger också ekonomiska besparingar för Kiilto´s kunder, eftersom skatter på blandat avfall och transportkostnader är en stor kostnad för byggföretag.

"Ny homogen polyetenförpackning kan returneras till plaståtervinningscentraler. Genom att minska avfallet vill vi hjälpa byggindustrin att minska på miljö och spara på avfall”, säger Viljanmaa.

Mindre materialspill

Viljanmaa förklarar att traditionella påsar är perforerade inifrån eftersom de, i motsats till polyetenförpackningar, måste passera luft genom påfyllningsstadiet.

"All luft kommer bara att tas bort från den traditionella säcken under en längre tid. Nya förpackningen är å andra sidan helt hermetiskt förseglad på produktionslinjen. ""Vi har också märkt att den nya produktionslinjen kommer att tömma maskinen bättre och rengöring av maskinen behöver inte göras lika ofta. Mycket mindre materialspill genereras" .


Bekvämlighet i fabrik och på arbetsplatsen

Vid Kiilto-fabriken är den nya förpackningslinjen i full gång. Enligt Viljanmaa är en av fördelarna att mindre smuts genereras med de nya förpackningarna;

"Traditionella pappersbelagda laminatsäckar är inte helt lufttäta eftersom de dammar när säcken läggs in i bilens bagage.
Den nya förpackningen är helt lufttät. De orsakar därför inte problem med damm längre för kunder eller i fabriken. Arbetsförhållandena och ergonomin förbättras i varje ände. "

Befintliga säckar ser även annorlunda ut än de gamla, dvs. på andra sätt än bara ytmaterialet. I gamla säckar var utskriften alltid varierad beroende på tillverkningspartiet.

"Det nya täta materialet ger en bra yta, därför ville vi även uppdatera utseendet på produkterna. Vi har investerat i den nya layouten av utseendet och information. Detta gör det lättare att välja och använda produkten" förklarar Viljanmaa.


Väderbeständighet underlättar förvaring

Täta och väderbeständiga säckar gör det enkelt att förvara produkterna och ser även till att produkterna klarar sig även i krävande förhållanden utan att förstöras. Effekten återspeglas i reducerat materialspill.

"Säckarna kan transporteras och förvaras säkrare utan att produkten skadas på grund av väderförhållanden. Det förstörs inte, även om det finns regn eller snö på byggarbetsplatsen, den kompakta säcken står emot utmanande väderförhållanden. Av den anledningen startar vi förnyandet av vårt sortiment golvavjämningsprodukter, som är de mest kritiska när det gäller hållbarhet”, säger Viljanmaa.

Förutom den nya säckens förseglingslinje finns också en gammal pappersbelagd laminatväska. "De nya förpackningarna är inledningsvis inriktade på golvavjämning och de nya förpackningarna kommer att vara tillgängliga för våra kunder under sommaren. Vi samlar nu på oss erfarenhet och undersöker vår hårdvarukapacitet för att sedan bestämma hur vi går vidare med förnyandet av andra sortiment som lim, väggspackel och tätningsmedel”

Dela denna sida