Piktogram gör det enkelt att välja och använda rätt produkt

Våra nya förpackningssäckar för golvavjämningsprodukter visar en mängd olika piktogram som gör det enkelt att välja rätt produkt och verktyg. Snabbt ser du bland annat vad produkten är lämplig för, hur man arbetar med produkten och vilka torktider som gäller.

Produkten är lämplig för golv inomhus

Produkten är lämplig för golv inom- och utomhus

Åtgång per kilo och m² och per skikttjocklek i mm

Produktens pH-värde

Produktens lägsta arbetstemperatur

Vilka skikttjocklekar du kan lägga med produkten

Arbetstid

Torktid som behövs innan golvet är gångbart

Torktid som behövs innan golvet är beläggningsbart

Produkten är pumpbar

Dela denna sida