Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SkickaSkriv ut

Produktmärkningar och klassificeringar

Vårt mål är att fortsätta att öka andelen produkter med miljö- och säkerhetsklassificering. Idag har 78 procent av vår totala varuförsäljning dessa. Produkter som är trygga för användaren och miljön kan identifieras till exempel på följande märkningar:

M1


M1-märkningen visar att byggnadsmaterialet uppfyller kraven enligt den striktaste emissionsklassen för inomhusluften. I utvecklingen av Kiiltos byggnadsvaror strävar vi alltid efter M1-märkningen. Över 70 procent av Kiiltos byggnadsvaror som säljs har redan M1-märkningen och antalet produkter för industrin som får märkningen ökar hela tiden.

CE


I hela EU beviljas tätskiktsprodukter CE-märkningen när de har testats som ett system och uppfyller den europeiska ETA-kravspecifikationen. Kiiltos tätskiktsystem Kerafiber var det första av sitt slag att få CE-märkningen. År 2004 var elastiska cementbaserade fästmassor de första av Kiiltos produkter att beviljas CE-märkning. Nästan alla spackel och massor som Kiilto tillverkar har CE-märkningen.

VTT

VTT-certifikatet intygar att en produkt eller ett produktsystem uppfyller kraven enligt finska byggbestämmelser och standarder när produkten eller produktsystemet används enligt anvisningarna i certifikatet./p>

CG2

Fogmassornas egenskaper specificeras i standarden EN 13888. Fogmassorna delas in i två kategorier enligt standarden: CG (cementbaserade) och RG (epoxiharts). Därutöver är kategorin CG indelad i två klasser, 1 och 2, varav CG2 är striktare. Dessutom kompletteras märkningen CG2 med bokstäver som anger hur produkten uppfyller kraven: W = bättre vattenavvisande egenskaper, A = bättre slitstyrka. Kiiltos Kakelfog och Klinkerfog har märkningen GC2 W A./p>

RODERMÄRKE

Lim som har Rodermärket uppfyller Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) brandsäkerhetskrav. IMOs rekommendationer är upptagna i EU-direktivet om utrustning för marint bruk (MED). Rodermärket på utrustning och material för marint bruk intygar att dessa stämmer överens med MED-direktivet./p>

NSF

NSF-certifieringen kan beviljas till en produkt, vars råmaterial är lämpliga att användas i miljöer där livsmedel hanteras. Certifieringen beviljas av NSF International. Kiiltos produkter som fått certifikatet finns med i NSF:s White Book.

GODKÄNNANDE FÖR LIM SOM ANVÄNDS I LIVSMEDELSFÖRPACKNINGAR

Lim som har denna märkning uppfyller kraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, den finska livsmedelslagen 23/2006 samt kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast./p>

RMRS

Lim som har märkningen ”Russian Maritime Register of Shipping” uppfyller den ryska sjöfartsorganisationens brandsäkerhetskrav./p>


LEED

(Leadership in Energy and Environmental Design) är ett amerikanskt certifieringssystem för gröna fastigheter, med vars hjälp man försöker minska miljöbelastningen under byggandet och användningen av fastigheter. Alla lösningsmedelsfria produkter från Kiiltos avdelning för byggnadsprodukter uppfyller kraven för LEED-certifikatet.

NYCKELFLAGGAN

Ursprungsmärkningen Nyckelflaggan intygar att en produkt tillverkas eller en tjänst tillhandahålls i Finland. Kiilto ansökte om och fick märkningen för företagets inhemska produktion i juni 2011 som ett tecken på finskt arbete och kunnande. Kiilto Oy:s lim, tätskiktsprodukter, spackel, avjämningsmassor och lack tillverkas i företagets egen produktionsanläggning i Lempäälä.

Märkningar på trälim

EN 204-D2

Limmets fuktbeständighet har testats av ift Rosenheim och uppfyller kraven enligt standard EN 204-D2. Certifikatet anger att limmet har fuktbeständighetsklass D2.

EN 204-D3


Limmets fuktbeständighet har testats av ift Rosenheim och uppfyller kraven enligt standard EN 204-D3. Certifikatet anger att limmet har fuktbeständighetsklass D3./p>

EN 204-D4

Limmets fuktbeständighet har testats av ift Rosenheim och uppfyller kraven enligt standard EN 204-D4. Certifikatet anger att limmet har fuktbeständighetsklass D4.

EN 14257 (WATT91)


Limmets värmebeständighet har testats av ift Rosenheim och uppfyller kraven enligt standard EN 14257 (WATT91). Certifikatet anger att limmet har värmebeständighetsklassificeringen för lim./p>

EN 15425

Lim som uppfyller kraven enligt standard EN 15425 är godkänt för tillverkningen av CE-märkt limträ i enlighet med EN 14080./p>

Dela denna sida

KONTAKTA OSS!

KIILTOS EXPERTER
STÅR TILL DIN TJÄNST

Vårt omfattande försäljningsnätverk besvarar
dina specifika frågor.

BYGGNATIONINDUSTRIDOTTERBOLAG UTOMLANDS

Bonsky