Härdare C

Härdare C används med Akvapur-limmen.

Specialfunktioner

  • Ökar limfogens värme-, olje-, fett- och kemikaliebeständighet

Användningsområde

Härdare C är en isocyanathärdare som används med Akvapur-limmen. Härdare C ökar limfogens värme-, olje-, fett- och kemikaliebeständighet.

Förpackningsstorlekar
Product Code
10 l T1580.010  
800 g/750 ml T1580.935  
Förpackningsstorlekar 10 l
Product Code T1580.010
 
Förpackningsstorlekar 800 g/750 ml
Product Code T1580.935
 
Densitet/specifik vikt

1,15 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader.

Blandningsförhållande

Akvapur-lim 100 viktdelar Härdare C 2–6 viktdelar

Bearbetningstid

Den färdigblandade massan med bas/härdare ska användas inom 6–8 timmar.

Bruksanvisning

Blanda limmet och härdaren ordentligt. Den färdigblandade massan ska användas inom 6–8 timmar.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga