Härdare K

Härdare K används med lösningsmedelsbaserade kontaktlim och sulningslim.

Specialfunktioner

  • Ökar limfogens värme-, olje-, fett- och kemikaliebeständighet

Användningsområde

Härdare K är en mycket reaktiv isocyanathärdare som används med polyuretan- och polykloroprenlim. Ökar limfogens värme-, olje-, fett- och kemikaliebeständighet.

Förpackningsstorlekar
Product Code
1 kg T1970.001  
50 kg/50 l T1970.050  
Förpackningsstorlekar 1 kg
Product Code T1970.001
 
Förpackningsstorlekar 50 kg/50 l
Product Code T1970.050
 
Densitet/specifik vikt

1,0 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 24 månader.

Blandningsförhållande

3–10 %

Bruksanvisning

Om produkten används med polyuretanlim (Novaflex) ska limningsytan aktiveras senast ca 6 timmar efter limappliceringen.

Miljö och säkerhet

Produkten innehåller lättflyktiga och mycket brandfarliga lösningsmedel. Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga