Härdare M

Härdare M är en lösningsmedelsfri isocyanathärdare för två-komponents isocyanatemulsionspolymerlim i serien Kestokol EPI-lim.

Specialfunktioner

  • Se limmets produktblad för att välja rätt härdare

Användningsområde

Härdare M används som härdare i två-komponents isocyanatemulsionspolymerlim i serien Kestokol EPI-lim. Se produktbladet för att välja rätt härdare.

Förpackningsstorlekar
Product Code
1,2 kg/1 l T2400.001  
Förpackningsstorlekar 1,2 kg/1 l
Product Code T2400.001
 
Färger

Brun

Densitet/specifik vikt

ca 1,20 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Viskositet

210 mPas (Brookfield RVT, 25°C)

Blandningsförhållande

Se produktbladet för limmet.

Typ/bindemedel

MDI

Bruksanvisning

Bruksanvisningen för Härdare M finns i produktbladet för Kestokol WR-limmen.

Använd skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av Härdare M. Små mängder av härdare och bas kan blandas ihop och lämnas till miljöstation när limmet härdat. Större mängder ska lämnas till miljöstation för farligt avfall.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga