Härdare WR

Härdare WR är en lösningsmedelsfri isocyanathärdare för två-komponents isocyanatemulsionspolymerlim i serien Kestokol EPI-lim.

Specialfunktioner

  • Se limmets produktblad för att välja rätt härdare

Användningsområde

MDI- och isocyanatbaserad härdare som används med Kestokol WR05 och Kestokol WR11.

Förpackningsstorlekar
Product Code
100 ml T3676.911  
1,2 kg/ 1 l T3676.001  
15 kg/20 l T3676.015  
165 kg/200 l T3676.200  
Förpackningsstorlekar 100 ml
Product Code T3676.911
 
Förpackningsstorlekar 1,2 kg/ 1 l
Product Code T3676.001
 
Förpackningsstorlekar 15 kg/20 l
Product Code T3676.015
 
Förpackningsstorlekar 165 kg/200 l
Product Code T3676.200
 
Färger

Brun

Densitet/specifik vikt

1,24 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1°C, 12 månader.

Viskositet

300 mPas (Brookfield, RVT, 25 °C)

Blandningsförhållande

Se produktbladet för WR-limmet.

Typ/bindemedel

MDI

Bruksanvisning

Bruksanvisningen för Härdare WR finns i produktbladet för Kestokol WR-limmen.

Använd skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av Härdare WR. Små mängder av härdare och bas kan blandas ihop och lämnas till miljöstation när limmet härdat. Större mängder ska lämnas till miljöstation för farligt avfall.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga