KeraSafe Innerhörn

Förtillverkade KeraSafe Innerhörn som används med Kiilto tätskiktssystem.

Användningsområde

Formad, elastisk hörnförstärkning som används med Kiilto tätskiktssystem.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
KeraSafe Innerhörn 6411513682999
Förpackningsstorlekar KeraSafe Innerhörn
EAN-kod 6411513682999
 
Förvaring

I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, 2 år.

Skikttjocklek

ca 0,35 mm

Typ/bindemedel

PE-folie
PP-duk

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDBasta