Kesto Trennmittel 2000

Kesto Trennmittel 2000 är ett släppmedel med hög viskositet.

Användningsområde

Produkten är ett släppmedel med hög viskositet som förhindrar att limmet flödar över och fastnar på pressplåtarna. Produkten är en vaxemulsion. Innehåller inte silikon eller olja. Efter torkning motstår filmen smuts. Kesto Trennmittel 2000 skadar inte metall- eller gummiytor eller påverkar kommande ytbeläggningsarbeten, t.ex. lackning.

Förpackningsstorlekar
Product Code
5 liter T1955.005  
Förpackningsstorlekar 5 liter
Product Code T1955.005
 
pH

3

Färger

Vit

Densitet/specifik vikt

1,08

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 24 månader.

Viskositet

7 mm 2 /s

Konsistens

Lösning med hög viskositet

Blandningens färg

Vit

Typ/bindemedel

Släppmedel med hög viskositet och vaxemulsion

Bruksanvisning

Applicera ett jämnt, tunt lager av Kesto Trennmittel 2000 på pressplåtsytan med en spatel eller en fiberduk. Låt torka över natten. Vid behov, förkorta härdningstiden genom att värma upp pressplåten till +60°C. Om släppmedlet fortfarande är flytande vid pressningen, kan den absorberas in i ytan och hindra efterbehandling.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.