Kestokol 560

Kestokol 560 är ett PVAc-trälim i fuktklass D2 enligt EN 204.

Specialfunktioner

  • En-komponentslim
  • Förvaringstid 12 månader
  • Limning av träfogar

Användningsområde

Kestokol 560 är ett snabbt härdande PVAc-dispersionslim för träfogar. Utmärkt för hårda träslag såsom björk, bok och ek. Kestokol 560 kan användas i friktions-, varm- och högfrekvenspressar vid tillverkning av skivor, limning av hårda träslag samt för monterings- och laminatlimning. Som ett lim i fuktklass D2 kan Kestokol 560 användas inomhus för limning av fogar som endast kortvarigt kommer i kontakt med vatten eller fukt.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestokol 560 IBC cont T1066.994  
Kestokol 560 15 kg T1066.015  
Kestokol 560 100 kg T1066.100  
Förpackningsstorlekar Kestokol 560 IBC cont
Product Code T1066.994
 
Förpackningsstorlekar Kestokol 560 15 kg
Product Code T1066.015
 
Förpackningsstorlekar Kestokol 560 100 kg
Product Code T1066.100
 
pH

5,5–7,0

Färger

Vit, efter torkning transparent

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Öppentid

4–6 min (åtgång 120–150 g/m²)

Viskositet

13 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Presstid

3–6 min (20 °C)

Appliceringsmängd för lim

120–150 g/m²

Fukthalt i trä

6–15 %

Lägsta filmbildningstemperatur

+3 °C

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Den slutliga hållfastheten uppnås inom 7 dagar.

Limfogen kan även missfärgas om den kommer i kontakt med järn.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialEN 204 D2 vattenbeständighets klassificering Nyckelflagga