Kestokol 93 AL-härdare

Kestokol 93 AL-härdare är en lösningsmedelsfri isocyanat härdare för 2-komponents Kestokol EPI-limmer.

Specialfunktioner

  • Kontrollera rätt härdare i produktbladet

Användningsområde

Kestokol Härdare 93 AL används som härdare till Kestokol 93 AL-lim.

Färger

Brun

Densitet/specifik vikt

ca 1,20 kg/dm³

Viskositet

ca 210 mPas (Brookfield RVT, 25°C)

Blandningsförhållande

se produktbladet för Kestokol 93 AL-lim

Typ/bindemedel

MDI

Bruksanvisning

Bruksanvisningen för Kestokol 93 AL-Härdare finns i produktbladet för Kestokol 93 AL-lim.

Vid hantering av Kestokol 93 AL-härdare, använd skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon. Små mängder av härdare och bas kan blandas ihop och lämnas till miljöstation när limmet härdat. Större mängder ska lämnas till miljöstation för farligt avfall.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. För information och produkt- och förpackningsdestruktion, se www.kiilto.com.

Nyckelflagga