Kestokol 93 AL

Kestokol 93 AL är ett två-komponents isocyanatemulsionspolymerlim för limning av lämpligt förbehandlat aluminium på träbaserade skivor vid tillverkning av ytterdörrar.

Användningsområde

Kestokol 93 AL + Kestokol 93 AL Härdare är ett två-komponents isocyanatemulsionspolymerlim med god vatten- och värmebeständighet.

Kestokol 93 AL + Kestokol 93 AL Härdare är ett två-komponentsspeciallim för limning av lämpligt förbehandlat aluminium på spånskivor, plywood eller andra träbaserade material.

Limmet är inte lämpligt för elektroniskt oxiderat aluminium.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestokol 93 AL 15 kg/ 15 l T1327.015  
Kestokol 93 AL 100 kg/100 l T1327.100  
Förpackningsstorlekar Kestokol 93 AL 15 kg/ 15 l
Product Code T1327.015
 
Förpackningsstorlekar Kestokol 93 AL 100 kg/100 l
Product Code T1327.100
 
Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bearbetningstid

Tillblandat lim har en pot-life på högst cirka 60 min (20 °C)

Öppentid

4–8 min (åtgång 130–160 g/m²)

Viskositet

5 500 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Blandningsförhållande

100: 15 (100 viktdelar Kestokol 93 AL lim + 15 viktdelar Kestokol 93 AL Härdare)

Presstid

Minst 20 min (20 °C)

Blandningens färg

ljusbeige

Blandningsviskositet

8 500 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Appliceringsmängd för lim

130–160 g/m²

Fukthalt i trä

6–15 %

Lägsta filmbildningstemperatur

+ 5 °C

Bruksanvisning

Tillsätt 15 viktdelar Kestokol 93 AL Härdare till 100 viktdelar Kestokol 93 AL och blanda noggrant tills färgen är jämn. Om blandningens brukstid överskrids börjar blandningen att skumma. Ny blandning kan tillsättas i en äldre blandning inom brukstiden.

Ytorna som ska limmas måste vara dammfria och rena från fett m.m. Kontrollera att fogarna passar ihop. Applicera limmet jämnt på en sida. Foga och pressa ihop delarna. Vid serieproduktion ska den exakta presstiden fastställas genom tester. Delarna bör vila en stund före ytterligare bearbetning för att nå den nödvändiga härdningshållfasthet.

Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga