Kestokol D 300 HV

Kestokol D 300 HV är ett PVAc-baserat trälim i fuktklass D3 enligt EN 204.

Specialfunktioner

  • 1-komponent
  • Lagringstid 12 månader 
  • Passar bra för foliebeläggning av träskivor

Användningsområde

Kestokol D 300 HV är ett reaktivt PVAc-dispersionslim med en lite högre viskositet. Den är väl lämpad för limning av massivt trä, parkett, badrumsarmatur, laminat och speciellt för foliebeläggning av träbaserade skivor. Som ett lim i fuktklass D3 kan Kestokol D 300 HV användas inomhus i objekt som ofta utsätts för hög fuktighet, rinnande vatten eller kondensfukt samt utomhus i objekt som inte utsätts för väder och vind.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestokol D 300 HV Schütz cont T2542.996  
Kestokol D 300 HV 15 kg T2542.015  
Förpackningsstorlekar Kestokol D 300 HV Schütz cont
Product Code T2542.996
 
Förpackningsstorlekar Kestokol D 300 HV 15 kg
Product Code T2542.015
 
pH

2,7

Färger

Vit, efter torkning transparent

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1°C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Öppentid

Se bruksanvisningen.

Viskositet

9500 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Presstryck

0,5 N/mm²

Presstid

20 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 20 °C, 65 % RF)

Appliceringsmängd för lim

120–150 g/m² (massivträ)
60–100 g/m² (foliebeläggning)

Fukthalt i trä

6–15 %

Skjuvhållfasthet

Styrka 24 tim. +45 °C / 90 % relative fuktighet efter klimatstresscykel > 5 N/mm

Lägsta filmbildningstemperatur

+10 °C

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Med vissa träslag kan limmets surhet orsaka missfärgning av limfogen. Limfogen kan även missfärgas om den kommer i kontakt med järn.

Åtgången påverkar limmets öppentid enligt följande (furu, träets fukthalt 12 %, 23 °C, 50 % RF):

Åtgång (g/m²)Öppentid (minuter) 
603
80 4
1206
15010
Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialEN 204 D3 vattenbeständighets klassificering WATT 91 EN 14257 värmebeständighets klassificeringNyckelflagga