Kestokol D 4050/UV

Kestokol D 4050 UV är ett EN 204 D4 klassificerat PVAC-lim för fingerskarvning av träbaserade fönster (ej konstruktion) och ytterdörrsproduktion.

Specialfunktioner

  • Lämplig för utomhusbruk när den är täckt med en ytbeläggning
  • En-komponent
  • Passar bra för högfrekvenspress
  • Hållbarhet 12 månader 

Användningsområde

Kestokol D 4050/UV är ett reaktivt PVAc-dispersionslim som lämpar sig väl för högfrekvenslimning. Som ett lim i fuktklass D4 kan Kestokol D 4050/UV användas utomhus i objekt som utsätts för väder och vind förutsatt att man använder lämplig ytbehandling eller inomhus i objekt som ofta och långvarigt utsätts för rinnande vatten eller kondensfukt.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestokol D 4050/UV Schütz cont T3709.996  
Kestokol D 4050/UV 15 kg T3709.015  
Förpackningsstorlekar Kestokol D 4050/UV Schütz cont
Product Code T3709.996
 
Förpackningsstorlekar Kestokol D 4050/UV 15 kg
Product Code T3709.015
 
pH

3,0

Färger

Vit, efter torkning transparent lyser i UV-ljus (100–390 nm).

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Öppentid

Se bruksanvisningen.

Viskositet

3 500 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Presstryck

0.5 N/mm²

Presstid

20 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 20 °C, 50 % RF)

Appliceringsmängd för lim

150–250 g/m²

Värmebeständighet, torr

EN 14257 (Watt 91): 7,9 N/mm

Fukthalt i trä

6–15 %

Lägsta filmbildningstemperatur

+8 °C

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Med vissa träslag kan limmets surhet orsaka missfärgning av limfogen. Limfogen kan även missfärgas om den kommer i kontakt med järn.

Åtgången påverkar limmets öppentid enligt följande (furu, träets fukthalt 12 %, 20 °C, 50 % RF):

  Åtgång (g/m²)  Öppentid (minuter)
 150 6
 180 6
 220 10
 250 14
Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

EN 204 D4 vattenbeständighets klassificering WATT 91 EN 14257 värmebeständighets klassificeringNyckelflagga