Kestokol D3 V

Användningsområde

Kestokol D3 V är ett nästan färglöst reaktivt PVAc-dispersionslim som lämpar sig väl för limning av massivt trä, parkett, badrumsinredningar och laminat samt för foliebeläggning av träbaserade skivor med en varmpress. På grund av limmets vattenbeständighetsklassificering D3 kan Kestokol D3 V användas för inom- och utomhusappliceringar med frekvent och kortvarig exponering för vatten.

Förpackningsstorlekar
Product Code
*Kestokol D3 V 15 kg T1938.015  
Förpackningsstorlekar *Kestokol D3 V 15 kg
Product Code T1938.015
 
pH

3,3

Färger

Vit, efter torkning transparent

Förvaring

Kan förvaras i oöppnad originalförpackning vid +20 °C 3 månader, i mindre förpackning 6 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Öppentid

Se bruksanvisningen.

Viskositet

5000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Presstid

18 min. (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 20 °C, 65 % RF)

Appliceringsmängd för lim

120–150 g/m² (massivt trä)
80–120 g/m² (fanering och foliebeläggning)

Fukthalt i trä

6–15 %

Lägsta filmbildningstemperatur

+4 °C

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna samt säkerställ ett jämnt tryck längs med hela fogen. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Limmängden som används påverkar limmets öppentid enligt följande (furu, träets fukthalt 12 %, 23°C, 50% RF):

  Limmängd (g/m²) Öppentid (minuter)
 80 3
 100 4
 120 5
 150 8
 Presstid vid fanering med en limmängd om 100 g/m²
 Presstemperatur (°C)Presstid (sec) 
 60 60
 70 50
 80 40
Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

EN 204 D3 vattenbeständighets klassificering Nyckelflagga