Nyckelflagga

Kestokol Härdare S

Användningsområde

Härdare S är härdaren för Kestokol D4/S.

Förpackningsstorlekar
Product Code
5 kg T2123.958  
750 g/ 1 l T2123.935  
Förpackningsstorlekar 5 kg
Product Code T2123.958
 
Förpackningsstorlekar 750 g/ 1 l
Product Code T2123.935
 
Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 18 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Konsistens

Vätska

Typ/bindemedel

Härdare för PVAc-baserat trälim

Bruksanvisning

Se produktbladet för Kestokol D4.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga