Kestomer VP

Kestomer VP är ett PVAc-baserat dispersionslim för laminering av papper och kartong.

Användningsområde

Kestomer VP är ett mjukgjort polyvinylacetatlim.
Samtliga komponenter i limmet uppfyller kraven enligt förordningen för livsmedelsförpackningar FDA 175.105.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestomer VP 30 kg T3244.030  
Förpackningsstorlekar Kestomer VP 30 kg
Product Code T3244.030
 
pH

5

Densitet/specifik vikt

1,05 kg/dm³/20 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Viskositet

3000 mPas (Brookfield RVT 3/20, 20 °C)

Typ/bindemedel

PVAc

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

 Svanen märkningNyckelflagga