Kestopress 2000

Användningsområde

Kestopress 2000 är ett PVAc-dispersionslim för fanering och laminering. Lämpligt för E1-klassificerade möbler.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestopress 2000 IBC cont T1214.994  
Kestopress 2000 15 kg T1214.015  
Kestopress 2000 100 kg T1214.100  
Förpackningsstorlekar Kestopress 2000 IBC cont
Product Code T1214.994
 
Förpackningsstorlekar Kestopress 2000 15 kg
Product Code T1214.015
 
Förpackningsstorlekar Kestopress 2000 100 kg
Product Code T1214.100
 
pH

5,5–7,0

Färger

Vit, efter torkning transparent

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Öppentid

4–6 min (90 g/m²)

Viskositet

11 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Luftfuktighet

50–70 %

Arbetsförhållanden

Skivans och fanerets fukthalt: 6–12 %

Appliceringsmängd för lim

fanering 80–120 g/m²
laminatlimning 120–150 g/m²

Lägsta filmbildningstemperatur

+15 °C

Bruksanvisning

Rekommenderad presstemperatur är högst 70 °C vid fanering och 60 °C vid laminatlimning. För att underlätta rengöringen av appliceringsvalsarna rekommenderas att valsarna väts med vatten före limningsarbetet. Applicera ett jämnt lager lim på skivan. Lägg sedan på faneret och pressa ihop.

Om appliceringsmängden är större än rekommenderat kan limmet tränga genom materialet.

Presstider:

 Ekfaner:(limmängd g/m²) Presstemperatur (°C) Presstid (s)
 90 20 300
 90 40 150
 90 55 80
 90 70 50
 Högtryckslaminat (limmängd g/m²) Presstemperatur (°C)  Presstid (s)
 140 20360 
 140 40 180
 140 60120
Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga