Kestopress 3200 V

Kestopress 3200 V är ett PVAc-trälim för fanering i fuktklass D3 enligt EN 204.

Specialfunktioner

  • En-komponentslim

Användningsområde

Kestopress 3200 V är ett reaktivt PVAc-dispersionslim som vanligtvis inte orsakar missfärgning och som lämpar sig väl för fanering samt för limning av massivträ, parkett, badrumsinredningar och laminat samt för foliebeläggning av träbaserade skivor med en varmpress. Som ett lim i fuktklass D3 kan Kestopress 3200 V användas inomhus i objekt som ofta utsätts för hög fuktighet, rinnande vatten eller kondensfukt samt utomhus i objekt som inte utsätts för väder och vind.

Kestopress 3200 V-limmen är brandklassade enligt IMO FTPC, del 5 och har ett MED-certifikat (rodermärke).

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestopress 3200 V Schütz cont T2523.996  
Kestopress 3200 V 15 kg T2523.015  
Kestopress 3200 V 100 kg T2523.100  
Förpackningsstorlekar Kestopress 3200 V Schütz cont
Product Code T2523.996
 
Förpackningsstorlekar Kestopress 3200 V 15 kg
Product Code T2523.015
 
Förpackningsstorlekar Kestopress 3200 V 100 kg
Product Code T2523.100
 
pH

3,3

Färger

Vit, efter torkning transparent

Förvaring

I oöppnad originalförpackning vid +20 °C 3 månader, i mindre kärl 6 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Öppentid

Se bruksanvisningen.

Viskositet

5 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Presstid

18 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 20 °C, 65 % RF)

Appliceringsmängd för lim

120–150 g/m² (massivträ)
80–120 g/m² (fanering och foliebeläggning)

Fukthalt i trä

6–15 %

Lägsta filmbildningstemperatur

+4 °C

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Åtgången påverkar limmets öppentid enligt följande (furu, träets fukthalt 12 %, 23 °C, 50 % RF):

  Limmängd (g/m²) Öppentid (minuter)
 80 3
 100 4
 120 5
 150 8
 Presstid vid fanering med limmängden 100 g/m2
 Presstemperatur (°C)Presstid (s) 
 60 60
 70 50
 80 40
Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialIMOEN 204 D3 vattenbeständighets klassificering Nyckelflagga