Kestopur 1 C 10

Kestopur 1 C 10 är ett 1-komponents polyuretanlim för limning av metaller och isoleringsmaterial vid sandwichtillverkningen inom byggpanelindustrin.

Specialfunktioner

  • Lösningsmedelsfri
  • Utan filler
  • Lämplig för maskinell applicering

Användningsområde

Kestopur 1 C 10 är ett fukthärdande 1-komponents polyuretanlim med låg viskositet. Fukthärdande. Kraftigt skumbildande. Lämpligt t.ex. för limning av trä, metall, isoleringsmaterial och glasfiberlaminat. Gör provlimning före fullskalig applicering. P.g.a. sin låga viskositet är Kestopur 1 C 10 lämpligt för maskinell applicering. Observera att det under härdningsprocessen alstras en viss mängd gas, vilket innebär att åtminstone en av ytorna som ska limmas måste vara genomsläpplig. Innehåller inga lösningsmedel. Limmet uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestopur 1 C 10 220 kg avok. T2335.300  
Kestopur 1 C 10 11 kg/ 10 l T2335.010  
Kestopur 1 C 10 220 kg/200 l T2335.200  
Förpackningsstorlekar Kestopur 1 C 10 220 kg avok.
Product Code T2335.300
 
Förpackningsstorlekar Kestopur 1 C 10 11 kg/ 10 l
Product Code T2335.010
 
Förpackningsstorlekar Kestopur 1 C 10 220 kg/200 l
Product Code T2335.200
 
Färger

Ljusbrun

Densitet/specifik vikt

1,1 kg/dm³

Förvaring

Hållbarhetstid 9 månader, vid förvaring i oöppnad förpackning i +20 °C, vid förvaring i +30 °C högst 4 månader.

Öppentid

– max. 12 min. 23 °C/RF 50 %
– ca 10 min. vattenspray 5–10 g/m²

Viskositet

ca 4 000 mPas (Brookfield RVT, 20°C)

Presstid

– max. 30 min. 23 °C/RF 50 %
– ca 20 min. vattenspray 5–10 g/m²

Appliceringsmängd för lim

150–300 g/m² beroende på material

Skjuvhållfasthet

– SS–SS 6 N/mm²
– Al–Al 4 N/mm²
– bok–bok 8,9 N/mm²
– EN 204 - D4 lagring 5,0– 6,0 N/mm²

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort damm, smuts, oxider, fett m.m. med Kiilto Cleaner 303 och/eller genom slipning. En noggrant rengjord yta kan slipas för att förbättra vidhäftningen. Ta bort slipdammet noggrant före applicering av lim. Applicera limmet i ett jämnt skikt på en av ytorna som ska limmas. Spraya vatten på limytan (5–10 g/m²) för att förkorta presstiden. Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med aceton eller xylen. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt. Vi rekommenderar användning av limmet i rumstemperatur. Limning kan utföras vid lägre temperaturer (+5–10°C) men då blir härdningstiden mycket längre.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialByggvaruNyckelflagga