Kestopur 1 C 50

Kestopur 1 C 50 är ett en-komponents polyuretanlim för limning av metaller och isoleringsmaterial i sandwichtillverkning inom byggpanelindustrin.

Specialfunktioner

  • Lösningsmedelsfri
  • Inga fyllmedel
  • Lämplig för maskinell applicering

Användningsområde

Kestopur 1 C 50 är ett fukthärdande 1-komponents polyuretanlim med låg viskositet. Kraftigt skumbildande. Lämpligt för limning av t.ex. metaller, isoleringsmaterial och fiberkomposit. Gör en provlimning före fullskalig applicering. P.g.a. sin låga viskositet är Kestopur 1 C 50 lämplig för maskinell applicering. Observera att det under härdningsprocessen alstras en liten mängd gas, vilket innebär att en av ytorna som ska limmas måste vara genomsläpplig. Innehåller inga lösningsmedel. Limmet uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestopur 1 C 50 11 kg/ 10 l T2333.010  
Kestopur 1 C 50 220 kg/200 l T2333.200  
Förpackningsstorlekar Kestopur 1 C 50 11 kg/ 10 l
Product Code T2333.010
 
Förpackningsstorlekar Kestopur 1 C 50 220 kg/200 l
Product Code T2333.200
 
Färger

Ljusbrun

Densitet/specifik vikt

1,1 kg/dm³

Förvaring

Hållbarhetstid 9 månader, vid förvaring i oöppnad förpackning i +20 °C, vid förvaring i +30 °C max. 4 månader.

Öppentid

- max. 60 min 23 °C/ RF 50 %
- ca 50 min. vattenspray 5–10 g/m²

Viskositet

ca 4000 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

Förpackningsstorlekar

11 kg

Presstid

- min. 3.5 tim 23 °C/ RF 50%
- ca 120 min vattenspray 5–10 g/m²

Appliceringsmängd för lim

200-400 g/m² beroende på material

Skjuvhållfasthet

– SS/SS 6 N/mm²

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort damm, smuts, oxider, fett m.m. med Kiilto Cleaner 303 och/eller genom slipning. En noggrant rengjord yta kan slipas för att förbättra vidhäftningen. Ta bort slipdammet noggrant före applicering av lim. Applicera limmet i ett jämnt skikt på en av ytorna som ska limmas. Spraya vatten på limytan (5–10 g/m²) för att förkorta presstiden. Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med aceton eller xylen. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt. Vi rekommenderar användning av limmet i rumstemperatur. Limning kan utföras vid lägre temperaturer (+5-10°C) men då blir härdningstiden mycket längre.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga