Kestopur 1010

Kestopur 1010 är ett fukthärdande en-komponentspolyuretanlim för tillverkning av tekniska träprodukter. Produkten uppfyller kraven enligt EN 15425 och är godkänd för tillverkning av CE-märkt limträ enligt EN 14080.

Specialfunktioner

  • Fiberförstärkt
  • Liten skumbildning
  • Rinner inte

Användningsområde

Kestopur 1010 är ett fukthärdande en-komponents polyuretanlim för skarvning av trämaterial. Produkten uppfyller kraven enligt EN 15425 och är godkänd för tillverkning av CE-märkt limträ enligt EN 14080, tillverkning av CE-märkta fingerskarvade träprodukter enligt EN 15497 och CE-märkt korslaminerat trä (CLT) enligt EN 16351.

Den kan även användas för tillverkning av andra tekniska träprodukter samt för andra ändamål som kräver exceptionellt god fuktbeständighet.

Kestopur 1010 innehåller inga lösningsmedel eller formaldehyd. Uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestopur 1010 11 kg/ 10 l T4017.010  
Kestopur 1010 220kg/200 l T4017.200  
Förpackningsstorlekar Kestopur 1010 11 kg/ 10 l
Product Code T4017.010
 
Förpackningsstorlekar Kestopur 1010 220kg/200 l
Product Code T4017.200
 
Färger

Transparent, efter torkning ljus.

Densitet/specifik vikt

ca 1,2 kg/dm³

Förvaring

Kan förvaras på torrt och svalt ställe (+10–20 °C). Vid förvaring i oöppnad originalförpackning i +20 °C är hållbarhetstiden 4 månader för en 1000 l container och 6 månader för mindre förpackningar.

Öppentid

högst 10 min
(appliceringsmängd 180 g/m², träets fukthalt 15 %, temperatur 20 °C, RF 50 %)

Fogstorlek

< 0,3 mm

Viskositet

10 000 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

Presstid

Från 30 minuter vid lamellimning

Luftfuktighet

Under limning 40–75 % och efter pressning ≥ 30 % (enligt EN 14080, EN 16351)

Typ/bindemedel

Polyuretan

Arbetsförhållanden

Temperatur minst 15 °C (enligt EN 14080; EN 16351; EN 15497)

Appliceringsmängd för lim

140–180 g/m² fingerskarvning
160–200 g/m² lamellimning

Appliceringstemperatur

18–30 °C (enligt EN 14080; EN 16351; EN 15497)

Fukthalt i trä

6–20 % (vi rekommenderar ca 15 % fuktighet)

Klassificeringar och certifikat

EN 15425 I 70 GP 0,3
AUS/NZ 4364:2010 typ I

Bruksanvisning

Ytorna som ska fogas ska vara rena och dammfria. Kan appliceras både med munstycke och med limspridningsmaskin. Applicera limmet en- eller dubbelsidigt i ett jämnt lager. För att fastställa nödvändig presstid och säkerställa limfogens hållbarhet, ska provlimning utföras före användning i fullskalig produktion.

Använd skyddshandskar när du hanterar Kestopur 1010. Använd ett andningsskydd om limmet sprutappliceras och då arbetstemperaturen är över +40 °C.

Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med aceton eller Kiilto Cleaner 301. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialEN 15425Nyckelflagga