Kestopur 200/S Härdare

Kestopur 200/S är en lösningsmedelsfri isocyanathärdare för två-komponents polyuretanlim i serien Kestopur.

Specialfunktioner

  • Se limmets produktblad för att välja rätt härdare

Användningsområde

Kestopur 200/S används som härdare i två-komponents polyuretanlim i serien Kestopur. Se produktbladet för att välja rätt härdare.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestopur 200/S kovete Schütz cont T2134.996  
2,2 kg/3 l T2134.943  
4,8 kg/5 l T2134.962  
24 kg/20 l T2134.020  
250 kg/200 l T2134.200  
700 g/750 ml T2134.935  
Förpackningsstorlekar Kestopur 200/S kovete Schütz cont
Product Code T2134.996
 
Förpackningsstorlekar 2,2 kg/3 l
Product Code T2134.943
 
Förpackningsstorlekar 4,8 kg/5 l
Product Code T2134.962
 
Förpackningsstorlekar 24 kg/20 l
Product Code T2134.020
 
Förpackningsstorlekar 250 kg/200 l
Product Code T2134.200
 
Förpackningsstorlekar 700 g/750 ml
Product Code T2134.935
 
Färger

brun

Densitet/specifik vikt

ca 1,20 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C, 12 månader.

Viskositet

180–240 mPas (Brookfield RVT 2/20, 25 °C)

Blandningsförhållande

Se limmets produktblad.

Bruksanvisning

Tillsätt Kestopur 200/S Härdare i Kestopur-basen och blanda noggrant. Följ det givna blandningsförhållandet noggrant. För lite eller för mycket härdare kommer att resultera i en ofullständig härdning och oftast i en alltför mjuk slutprodukt. Undvik kontakt med fukt. Detta kan orsaka gasbildning och öka viskositeten. Se till att det finns en god ventilation och använd lämplig skyddsutrustning.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga