Kestopur 205/110

Kestopur 205/110 är ett två-komponents polyuretanlim för limning av metall, trä och isoleringsmaterial samt fiberkompositer i sandwichkonstruktioner för transportindustrin.

Specialfunktioner

  • Lösningsmedelsfritt
  • Lång öppentid
  • Lämpligt för maskinell applicering

Användningsområde

Kestopur 205/110 ger en stark men elastisk limfog. Lämpligt för maskinell applicering. Lämpligt för limning av t.ex. metaller, trä, isoleringsmaterial och fiberkomposit. Limmets specialegenskap är dess goda vidhäftning på metallytor. Används med Kiilto 200/S Härdare. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlekar
Product Code
300 kg T3959.300  
Förpackningsstorlekar 300 kg
Product Code T3959.300
 
Densitet/specifik vikt

Bas: 1,6 g/cm³, härdare: 1,2 g/cm³

Förvaring

I oöppnad originalförpackning (1 000 l) +10–25 °C 6 månader, i mindre förpackningar 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Hårdhet

Shore D 50

Bearbetningstid

ca 110 min (120 g, 20°C, 50 % RF)

Öppentid

max. 2 timmar 30 min (23 °C, RF 50 %) 3 timmar (23 °C, RF 20 %)

Viskositet

Bas ca 15 000 mPas, härdare: ca 200 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

Blandningsförhållande

5 viktdelar Kestopur 205/110 bas + 1 viktdel Kestopur 200/S Härdare

Presstid

minst 7 timmar/20 °C

Blandningens färg

Beige

Blandningsviskositet

ca 7 000 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

Typ/bindemedel

Polyuretan

Brottöjning

25 % (DIN 53504)

Appliceringsmängd för lim

150–500 g/m² beroende på material

Skjuvhållfasthet

SS 9 N/mm², aluminium ≥ 5 N/mm² (28 dygn, 23 °C, 50 % RF)

Draghållfasthet

7 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort damm, oxider, fett och annan smuts med Kiilto Cleaner 303. En noggrant rengjord yta kan slipas och primas för att förbättra vidhäftningen. Ta bort slipdammet noggrant före applicering av lim. Rör om Kestopur 205/110-basen före användning. Tillsätt Kestopur 200/S Härdare i basen och blanda tills färgen är jämn. Applicera limmet en- eller dubbelsidigt på materialen som ska limmas ihop. Färska limfläckar tas bort med en torr trasa och ytorna torkas av med Kiilto Cleaner 303 eller Kiilto Cleaner 302. Härdat lim kan endast ta bort mekaniskt. Vi rekommenderar limning i rumstemperatur. Limmets öppentid beror på temperaturen och luftfuktigheten. Limning kan dock utföras även i lägre temperaturer (ned till +10 °C), men då blir härdningstiden avsevärt längre och appliceringsegenskaperna sämre. Högre pressningstemperatur förkortar presstiden.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga