Kestopur 205/15

Kestopur 205/15 är ett två-komponents polyuretanlim för limning av metall, trä och isoleringsmaterial samt fiberkompositer i sandwichkonstruktioner för transportindustrin.

Specialfunktioner

  • Lösningsmedelsfritt
  • Starkt, hållfast
  • Lämpligt för maskinell applicering

Användningsområde

Kestopur 205/15 ger en stark men elastisk limfog. Optimal för maskinell applicering. Limmets specialegenskap är dess plastiska vidhäftning på metallytor. Lämpligt för limning av t.ex. metaller, trä, isoleringsmaterial och fiberkomposit. Används med Kestopur 200/S Härdare. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestopur 205/15 Schütz cont T2496.996  
Förpackningsstorlekar Kestopur 205/15 Schütz cont
Product Code T2496.996
 
Färger

Beige, grön

Densitet/specifik vikt

Bas: 1,6 g/cm³, härdare: 1,2 g/cm³

Förvaring

I oöppnad originalförpackning (1 000 l) +10–25 °C 6 månader, i mindre förpackningar 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Hårdhet

Shore D 50

Bearbetningstid

ca 15 min (120 g, 20°C, 50 % RF)

Öppentid

Max. 45 min (23 °C, 50 % RF)

Viskositet

Bas: ca 15 000 mPas, härdare: ca 250 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Blandningsförhållande

5 viktdelar Kestopur 205/15 bas + 1 viktdel Kestopur 200/S Härdare

Presstid

minst 2 timmar 15 minuter/20 °C

Blandningsviskositet

ca 7 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Typ/bindemedel

Polyuretan

Brottöjning

25 % (DIN 53504)

Appliceringsmängd för lim

150-500 g/m² beroende på material

Skjuvhållfasthet

SS-SS 9 N/mm², aluminium ≥ 5 N/mm² (28 dygn, 23 °C, 50 % RF)

Draghållfasthet

7 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort oxider genom slipning samt fett, olja och annan smuts med Kiilto Cleaner 303. En noggrant rengjord yta kan slipas och primas för att förbättra vidhäftningen. Ta bort slipdammet noggrant före applicering av lim. Rör om Kestopur 205/15-basen före användning. Tillsätt Kestopur 200/S Härdare i basen och blanda tills färgen är jämn. Applicera limmet en- eller dubbelsidigt på materialen som ska limmas ihop. Färska limfläckar tas bort med en torr trasa och ytorna torkas av med Kiilto Cleaner 303 eller Kiilto Cleaner 302. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt. Vi rekommenderar limning i rumstemperatur. Limmets öppentid beror på temperaturen och luftfuktigheten. Limning kan dock utföras även i lägre temperaturer (ned till +10 °C), men då blir härdningstiden avsevärt längre och appliceringsegenskaperna sämre. Högre pressningstemperatur förkortar presstiden.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med ohärdad produkt. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga