Kestopur 205/30

Kestopur 205/30 är ett två-komponents polyuretanlim för limning av metall, trä och isoleringsmaterial samt fiberkompositer i sandwichkonstruktioner för transportindustrin.

Specialfunktioner

  • Lösningsmedelsfritt
  • Starkt, hållfast
  • Lämpligt för maskinell applicering

Användningsområde

Kestopur 205/30 ger en stark men elastisk limfog. Lämpligt för maskinell applicering. Limmets specialegenskap är dess plastiska vidhäftning på metallytor. Lämpligt för limning av t.ex. metaller, trä, isoleringsmaterial och fiberkomposit. Används med Kiilto 200/S Härdare. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlekar
Product Code
300 kg T3970.300  
24 kg/20 l T3970.020  
Schütz container T3970.996  
Förpackningsstorlekar 300 kg
Product Code T3970.300
 
Förpackningsstorlekar 24 kg/20 l
Product Code T3970.020
 
Förpackningsstorlekar Schütz container
Product Code T3970.996
 
Färger

Beige, grön

Densitet/specifik vikt

Bas: 1,6 g/cm³, härdare: 1,2 g/cm³

Förvaring

I oöppnad originalförpackning (1 000 l) +10–25 °C 6 månader, i mindre förpackningar 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Hårdhet

Shore D 50

Bearbetningstid

ca 30 min (120 g, 20°C, 50 % RF)

Öppentid

max. 1 timme 20 minuter (23 °C, RF 50 %)

Viskositet

Bas: ca 19 000 mPas, härdare: ca 250 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Blandningsförhållande

5 viktdelar Kestopur 205/30 bas + 1 viktdel Kestopur 200/S Härdare

Presstid

minst 4 timmar/20 °C

Blandningsviskositet

ca 7 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Typ/bindemedel

Polyuretan

Brottöjning

25 % (DIN 53504)

Appliceringsmängd för lim

150–500 g/m² beroende på material

Skjuvhållfasthet

SS-SS 9 N/mm², aluminium ≥ 5 N/mm² (28 dygn, 23 °C, 50 % RF)

Draghållfasthet

7 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort oxider genom slipning samt fett, olja och annan smuts med Kiilto Cleaner 303. En noggrant rengjord yta kan slipas och primas för att förbättra vidhäftningen. Ta bort slipdammet noggrant före applicering av lim. Rör om Kestopur 205/30-basen före användning. Tillsätt Kestopur 200/S Härdare i basen och blanda tills färgen är jämn. Applicera limmet en- eller dubbelsidigt på materialen som ska limmas ihop. Färska limfläckar tas bort med en torr trasa och ytorna torkas av med Kiilto Cleaner 303 eller Kiilto Cleaner 302. Härdat lim kan endast ta bort mekaniskt. Vi rekommenderar limning i rumstemperatur. Limmets öppentid beror på temperaturen och luftfuktigheten. Limning kan dock utföras även i lägre temperaturer (ned till +10 °C), men då blir härdningstiden avsevärt längre och appliceringsegenskaperna sämre. Högre pressningstemperatur förkortar presstiden.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga