Kestopur 205/50

Kestopur 205/50 är ett två-komponents polyuretanlim för limning av metall, trä och isoleringsmaterial samt fiberkompositer i sandwichkonstruktioner för transportindustrin.

Specialfunktioner

  • Lösningsmedelsfritt
  • Starkt, hållfast
  • Lämpligt för maskinell applicering

Användningsområde

Kestopur 205/50 ger en stark men ändå elastisk fog. Limmet har en lång öppentid jämfört med presstiden. Kestopur 205/50 är idealisk för automtisk applicering. Används i kombination med Kiilto 200/S härdare. Limmet uppfyller M1 - emissionsklass för byggnadsmaterial. Kestopur 205/50 används för limning av metall, trä, isoleringsmaterial och fiberkomposit.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestopur 205/50 300 kg avok. T2270.300  
Förpackningsstorlekar Kestopur 205/50 300 kg avok.
Product Code T2270.300
 
Densitet/specifik vikt

Bas: 1,6 g/cm³, härdare: 1,2 g/cm³

Förvaring

I oöppnad originalförpackning (1 000 l) +10–25 °C 6 månader, i mindre förpackningar 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Hårdhet

Shore D 55

Bearbetningstid

ca 35 min (120 g, 20 °C, 50 % RF)

Öppentid

max. 1 tim. 50 min (23 °C, RF 50 %)

Viskositet

Bas ca 17 000 mPas, härdare ca 200 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

Blandningsförhållande

5 viktdelar Kestopur 205/50 bas + 1 viktdel Kestopur 200/S Härdare

Presstid

minst 4 timmar 30 minuter/20 °C

Blandningens färg

Beige

Blandningsviskositet

ca 7 000 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

Typ/bindemedel

Polyuretan

Brottöjning

25 % (DIN 53504)

Appliceringsmängd för lim

150-500 g/m² beroende på material

Skjuvhållfasthet

SS 9 N/mm² (28 dygn, 23°C, 50 % RF)

Draghållfasthet

10 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Ytan som ska limmas måste vara ren och torr. Ta bort oxider genom slipning, fett och annan smuts med Kiilto Cleaner 303. En ordentligt rengjord yta kan slipas och primas för att förbättra vidhäftningen. Ta bort slipdammet noggrant före applicering av limmet. Rör om Kestopur 205/50-basen före användning. Tillsätt Kestopur 200/S härdare i basen och blanda tills en enhetlig färg uppnås. Applicera limmet en- eller dubbelsidigt på materialen som ska limmas ihop. Färska limfläckar tas bort med en torr trasa och ytorna torkas av med Kiilto Cleaner 303 eller Kiilto Cleaner 302. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt. Vi rekommenderar limning i rumstemperatur. Limmets öppentid beror på temperatur och luftfuktighet. Limning kan dock utföras även i lägre temperaturer (ned till +10 °C), men då blir härdningstiden avsevärt längre och appliceringsegenskaperna sämre. En högre presstemperatur kommer att förkorta presstiden.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga