Kestopur 300/150

Kestopur 300/150 är ett 2-komponents polyuretanlim för limning av metall, trä och isoleringsmaterial, samt fiberkomposit i sandwishpanelkonstruktioner inom transportindustrin.

Specialfunktioner

  • Lösningsmedelsfri
  • Slitstark
  • Lätt att sprida med en handroller
  • Lång arbetstid

Användningsområde

Kestopur 300/150 är ett 2-komponents polyuretanlim som ger en stark, men elastisk fog. Används i kombination med Kestopur 200/S härdare. Kestopur 300/150 är lämplig för limning av t.ex. mjukgjord PVC, PC, EPS, ABS, högtryckslaminat och fiberkomposit och metaller. Förberedande limprover måste göras före fullskalig applicering för att säkerställa korrekt vidhäftning. På grund av den låga viskositeten och långsamheten är Kestopur 300/150 perfekt även för manuell applicering.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestopur 300/150 300 kg avok. T2425.300  
Kestopur 300/150 24 kg/20 l T2425.020  
Förpackningsstorlekar Kestopur 300/150 300 kg avok.
Product Code T2425.300
 
Förpackningsstorlekar Kestopur 300/150 24 kg/20 l
Product Code T2425.020
 
Densitet/specifik vikt

Bas: ca 1.60 kg/dm³, Härdare: ca 1.20 kg/dm³

Förvaring

Oöppnad vid +10–25 °C under 12 månader. Klar eller gulaktig vätska separeras från basen under lagring, så blanda produkten väl före användning.

Hårdhet

Shore D 45

Bearbetningstid

2 t 30 min (20 °C, 50% RF)

Öppentid

max. 4 timmar (23 °C, 50% RF)

Viskositet

Bas: ca 5.000 mPas, Härdare: ca 200 mPas (Brookfield RVT 20 °C)

Blandningsförhållande

5 viktdelar Kestopur 300/150 bas + 1 viktdel Kestopur 200/S härdare.

Presstid

min. 7 t / 20 °C

Blandningens färg

Beige

Typ/bindemedel

Polyuretan

Brottöjning

20% (DIN 53504)

Appliceringsmängd för lim

150–500 g/m² beroende på material

Skjuvhållfasthet

SS 5 N/mm² (28 d 23 °C, 50% RF)

Draghållfasthet

5 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas måste vara rena och torra. Ta bort oxidering genom slipning, fett och smuts med ett rengöringsmedel. Rör först om Kestopur 300/150-basen ordentligt. Om förvaringen är i en container behöver produkten röras om kontinuerligt. Använd en containerblandare eller returflöde. Tillsätt Kestopur 200/S -härdaren i basen genom att blanda ordentligt. Applicera limmet på en eller båda sidorna av materialen som ska sammanfogas med ett lämplig utrustning. Tag bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med aceton eller xylen. Ett härdat lim kan endast tas bort mekaniskt. Vi rekommenderar användning av limmet i rumstemperatur. Limning kan göras vid lägre rumstemperatur (även så lågt som +10 °C), men härdningsprocessen blir långsammare och appliceringen kan påverkas.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt vid kontakt med exponering av ohärdad produkt: använd skyddshandskar. Se separat säkerhetsdatablad för produkten. För mer information om produkt- och förpackningsdestruktion se www.kiilto.com.

Nyckelflagga