Kestopur 300/60

Användningsområde

Kestopur 300/60 är ett två-komponents polyuretanlim som ger en stark men elastisk limfog. Kestopur 300/60 är optimalt för limning av plaster. Används med Kiilto 200/S Härdare. Kestopur 300/60 är lämpligt t.ex. för limning av mjukgjord PVC-, PC-, EPS- och ABS-plast, högtryckslaminat, fiberkomposit och metaller. Gör vid behov provlimning före fullskalig applicering för att säkerställa vidhäftningen. P.g.a. sin låga viskositet är Kestopur 300/60 lämpligt för maskinell applicering.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestopur 300/60 24kg/20 l T3729.020  
Förpackningsstorlekar Kestopur 300/60 24kg/20 l
Product Code T3729.020
 
Densitet/specifik vikt

Bas ca 1,60 kg/dm³, härdare ca 1,20 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C, 12 månader. Under lagring separeras klar eller gulaktig vätska från basen. Rör därför om produkten noggrant före användning.

Hårdhet

Shore D 45

Bearbetningstid

ca 60 min (120 g, 20 °C, 50 % RF)

Öppentid

Max. 1 timme 20 minuter

Viskositet

Bas: ca 5 000 mPas, härdare: ca 200 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

Blandningsförhållande

5 viktdelar Kestopur 300/60 bas + 1 viktdel Kestopur 200/S Härdare.

Presstid

minst 6 timmar/20 °C

Blandningens färg

Beige

Typ/bindemedel

Polyuretan

Brottöjning

20 % (DIN 53504)

Appliceringsmängd för lim

150–500 g/m² beroende på material

Skjuvhållfasthet

SS 5 N/mm² (28 dygn, 23 °C, 50 % RF)

Draghållfasthet

5 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort oxider genom slipning samt fett, olja och annan smuts med Kiilto Cleaner 303. Rör först om Kestopur 300/60 ordentligt. Vid förvaring i container ska produkten röras om kontinuerligt med en containerblandare eller genom tillbakaströmning. Tillsätt Kestopur 200/S Härdare i basen under noggrann omrörning. Applicera limmet en- eller dubbelsidigt med ett lämpligt verktyg på materialen som ska limmas. Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med aceton eller xylen. Härdat lim kan endast ta bort mekaniskt. Vi rekommenderar användning av limmet i rumstemperatur. Limning kan utföras i lägre temperaturer(+5...-10 °C), men då blir härdningstiden längre och appliceringsegenskaperna kan påverkas.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga