Kestopur PL 10-10

Kestopur PL 10-10 är ett två-komponents polyuretanlim för limning av metall, trä och isoleringsmaterial samt fiberkomposit i sandwichkonstruktioner för fartygsindustrin.

Specialfunktioner

  • Lösningsmedelsfritt
  • Starkt, hållfast
  • Lämpligt för maskinell applicering

Användningsområde

Kestopur PL 10-10 ger en stark men elastisk limfog. Lämpligt för maskinell applicering. Kestopur PL-limmen är brandklassade enligt IMO FTPC, del 5 och har ett MED-certifikat (rodermärke). Lämpligt för limning av t.ex. metaller, isoleringsmaterial och keramiska plattor. Används med Kiilto 200/S Härdare. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestopur PL 10-10 24kg/20 l T3179.020  
Förpackningsstorlekar Kestopur PL 10-10 24kg/20 l
Product Code T3179.020
 
Densitet/specifik vikt

Bas ca 1,60 kg/dm³, härdare ca 1,20 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad originalförpackning (1 000 l) +10–25 °C 6 månader, i mindre förpackningar 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Hårdhet

Shore D 55

Bearbetningstid

ca 10 min (120 g, 20 °C, 50 % RF)

Öppentid

max. 17 min

Viskositet

Bas: ca 15 000 mPas, härdare: ca 200 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

Blandningsförhållande

5 viktdelar Kestopur PL 10-10 bas + 1 viktdel Kestopur 200/S Härdare

Presstid

minst 1 timmar/20°C

Blandningens färg

Beige

Blandningsviskositet

ca 7 000 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

Typ/bindemedel

Polyuretan

Brottöjning

20 % (DIN 53504)

Appliceringsmängd för lim

200–600 g/m² beroende på material

Skjuvhållfasthet

SS 7 N/mm² (28 dygn, 23 °C, 50 % RF)

Draghållfasthet

6 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort oxider, fett och annan smuts med lösningsmedel, Kiilto Cleaner 303 och/eller genom slipning. Rör först om Kestopur-basen och tillsätt sedan härdaren. Blanda tills färgen är jämn. Applicera limmet en- eller dubbelsidigt på materialen som ska limmas ihop. Färska limfläckar tas bort med en torr trasa och ytorna torkas av med aceton, Kiilto Cleaner 302 eller något annat lämpligt lösningsmedel. Härdat lim kan endast ta bort mekaniskt. Vi rekommenderar användning av limmet i rumstemperatur. Limning kan utföras i lägre temperaturer(+5...-10 °C), men då blir härdningstiden längre och appliceringsegenskaperna kan påverkas.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga