Kestopur PL 100/20

Användningsområde

Kestopur PL 100/20 är ett snabbhärdande, brandklassificerat 1-komponents polyuretanlim. Något skumbildande under härdning. Kestopur PL-limmen är brandklassade enligt IMO FTPC (IMO Resolution MSC.61(67) del 5) och har ett MED-certifikat (rodermärke). Kestopur PL 100/20 används för limning av trä, stål, aluminium, olika slags isoleringsmaterial och plast. Behåller sin elasticitet även vid låga temperaturer.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestopur PL 100/20 Schütz cont T1158.996  
Kestopur PL 100/20 15 kg/ 10 l T1158.010  
Kestopur PL 100/20 300 kg/200 l T1158.200  
Förpackningsstorlekar Kestopur PL 100/20 Schütz cont
Product Code T1158.996
 
Förpackningsstorlekar Kestopur PL 100/20 15 kg/ 10 l
Product Code T1158.010
 
Förpackningsstorlekar Kestopur PL 100/20 300 kg/200 l
Product Code T1158.200
 
Färger

Ljus

Densitet/specifik vikt

ca 1,50 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25°C i 3 månader. OBS! Under sommarmånaderna, när vädret är varmare och luftfuktigheten högre, kan hållbarheten vara betydligt kortare (så kort som 1–1,5 månader). Max. lagringstemperatur +30ºC.

Öppentid

max. 30 min

Viskositet

9 000 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

Presstid

6 tim/20 °C (vattenspray 20–30 g/m²)

Appliceringsmängd för lim

200-400 g/m² beroende på material

Skjuvhållfasthet

– SS–SS 5 N/mm²
– epoxybelagd plåt 12 N/mm²
– bok–bok 8,8 N/mm²
– EN 204–D4 lagring 5,0– 6,0 N/mm²

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort oxideringar, fett och andra orenheter med lösningsmedel eller genom slipning, beroende på objekt. Applicera limmet i ett jämnt skikt på en av ytorna som ska limmas. Spraya ett tunt skikt vatten på limytan för att förkorta presstiden. Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med aceton eller xylen. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt. Vi rekommenderar användning av limmet i rumstemperatur. Limning kan utföras vid lägre temperaturer (+5–10°C) men då blir härdningstiden mycket längre.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

IMONyckelflagga