Kestopur PL 15-15

Kestopur PL 15-15 är ett två-komponents polyuretanlim för limning av metall, trä och isoleringsmaterial samt fiberkomposit i sandwichkonstruktioner för fartygsindustrin.

Specialfunktioner

  • Lösningsmedelsfritt
  • Starkt, hållfast
  • Lämpligt för maskinell applicering

Användningsområde

Kestopur PL 15-15 ger en stark men elastisk limfog. Lämpligt för maskinell applicering. Kestopur PL-limmen är brandklassade enligt IMO FTPC, del 5 och har ett MED-certifikat (rodermärke). Lämpligt för limning av t.ex. metaller, isoleringsmaterial och keramiska plattor. Används med Kiilto 200/S Härdare. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestopur PL 15-15 Schütz cont T1462.996  
Kestopur PL 15-15 24kg/ 20 l T1462.020  
Förpackningsstorlekar Kestopur PL 15-15 Schütz cont
Product Code T1462.996
 
Förpackningsstorlekar Kestopur PL 15-15 24kg/ 20 l
Product Code T1462.020
 
Densitet/specifik vikt

Bas ca 1,60 kg/dm³, härdare ca 1,20 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad originalförpackning (1 000 l) +10–25 °C 6 månader, i mindre förpackningar 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Hårdhet

Shore D 55

Bearbetningstid

ca 15 min (120 g, 20 °C, 50 % RF)

Öppentid

max. 25 min/20 °C

Viskositet

Bas ca 17 000 mPas, härdare ca 200 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

Blandningsförhållande

5 viktdelar Kestopur PL 15-15 bas + 1 viktdel Kestopur 200/S Härdare

Presstid

minst 1,5 timmar/20 °C

Blandningens färg

Beige

Blandningsviskositet

ca 7 000 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

Typ/bindemedel

Polyuretan

Brottöjning

40 % (DIN 53504)

Appliceringsmängd för lim

200–600 g/m² beroende på material

Skjuvhållfasthet

SS–SS 5 N/mm² (28 dygn, 23 °C, 50 % RF)

Draghållfasthet

4 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort oxider genom slipning samt fett, olja och annan smuts med Kiilto Cleaner 303. Rör om Kestopur PL 15-15-basen och tillsätt härdare under noggrann omrörning. Applicera limmet en- eller dubbelsidigt med en roller, limspridare eller något annat appliceringsverktyg. Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med Kiilto Cleaner 302, aceton eller xylen. Härdat lim kan endast ta bort mekaniskt. Vi rekommenderar limning i rumstemperatur. Limning kan utföras i lägre temperaturer(+5...-10 °C), men då blir härdningstiden längre och appliceringsegenskaperna kan påverkas.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialIMONyckelflagga