Kestopur PL 240

Kestopur PL 240 är ett två-komponents polyuretanlim för limning av metall, trä och isoleringsmaterial samt fiberkomposit i sandwichkonstruktioner för fartygsindustrin.

Specialfunktioner

  • Lösningsmedelsfritt
  • Utmärkt vidhäftning på olika slags material
  • Pastakonsistens
  • Bra formbildning och optimalt för vertikal applicering

Användningsområde

Kestopur PL 240 ger en extremt stark limfog.
Optimal för applicering med spackel. Används med Kiilto 200/S Härdare. Kestopur PL-limmen är brandklassade enligt IMO FTPC, del 5 och har ett MED-certifikat (rodermärke). Kestopur PL 240 används för limning av metall, glasfiberlaminat, mineralull och -skum, keramiska plattor och sandwichpaneler. Vid limning av plast, t.ex. PES, PC, PVC, ABS och PA, testa alltid vidhäftningen i förväg genom provlimning.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestopur PL 240 3,5 kg/ 3 l T1715.003  
Kestopur PL 240 11 kg/ 10 l T1715.010  
Kestopur PL 240 24kg/ 20 l T1715.020  
Förpackningsstorlekar Kestopur PL 240 3,5 kg/ 3 l
Product Code T1715.003
 
Förpackningsstorlekar Kestopur PL 240 11 kg/ 10 l
Product Code T1715.010
 
Förpackningsstorlekar Kestopur PL 240 24kg/ 20 l
Product Code T1715.020
 
Densitet/specifik vikt

Bas: ca 1,60 kg/dm³, härdare: Ca 1,20 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad originalförpackning (1 000 l) +10–25 °C 6 månader, i mindre förpackningar 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Hårdhet

Shore D 65

Bearbetningstid

ca 60 min (120 g, 20 °C, 50 % RF)

Öppentid

max. 1,5 timmar/20 °C

Viskositet

Bas: ca 2,5 milj. mPas Härdare: ca 200 mPas

Blandningsförhållande

5 viktdelar Kestopur PL 240 bas + 1 viktdel Kestopur 200/S Härdare

Presstid

min. 6–7 timmar/20 °C

Blandningens färg

beige

Blandningsviskositet

ca 1,5 milj. mPas (Brookfield T-F 20°C)

Typ/bindemedel

Polyuretan

Brottöjning

10 % (DIN 53504)

Appliceringsmängd för lim

300–800 g/m² beroende på material

Skjuvhållfasthet

Aluminium/aluminium +20 °C, 7 N/mm²
Aluminium/aluminium -20 °C, 12 N/mm²
Aluminium/aluminium -190 °C, 13 N/mm²
(28 dygn, 23 °C, 50 % RF)

Draghållfasthet

8 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort oxider genom slipning samt fett, olja och annan smuts med Kiilto Cleaner 303. När Kestopur PL 240 appliceras på betong får ytans relativa fuktighet vara max 90 %. Rör först om Kestopur PL 240-basen och tillsätt sedan härdaren. Blanda tills färgen är jämn. Applicera limmet en- eller dubbelsidigt med ett lämpligt verktyg på ytorna som ska limmas ihop. Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med Kiilto Cleaner 302, aceton eller xylen. Härdat lim kan endast ta bort mekaniskt. Vi rekommenderar limning i rumstemperatur. Limning kan utföras i lägre temperaturer(+5...-10 °C), men då blir härdningstiden längre och appliceringsegenskaperna kan påverkas.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialIMORMRSNyckelflagga