Kestopur PL 250/40

Kestopur PL 250/ 40 är ett två-komponents polyuretanlim för limning av metall, trä och isoleringsmaterial samt fiberkomposit i sandwichkonstruktioner för transport- och marinindustrin.

Specialfunktioner

  • Mycket stark bindning
  • Utmärkt vidhäftning till olika material
  • Pasta konsistens

Användningsområde

Kestopur PL 250/ 40 ger en stark men elastisk limfog. På grund av sin pastakonsistens är limmet utmärkt för spackelapplicering på väggar och tak. Används i kombination med Kiilto 200/S härdare. Kestopur PL-limmen är brandklassad enligt IMO FTPC, del 5 och har ett MED-certifikat (rodermärke). Limmet uppfyller M1 emissionsklass för byggnadsmaterial. Lämpligt för limning av t.ex. trä, plywood, metall, PVC, EPS (Styrox®), olika typer av isoleringsmaterial och betong.

Densitet/specifik vikt

Bas ca 1,60 kg/dm³, härdare ca 1,20 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad originalförpackning (1 000 l) +10–25 °C 6 månader, i mindre förpackningar 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Hårdhet

Shore D 55

Bearbetningstid

ca 40 min .(120 g, 20°C, 50 % RF)

Öppentid

max. 60 min/20 °C

Viskositet

Bas ca 5 miljoner mPas, Härdare: ca 200 mPas (Brookfield RVT, 20°C)

Blandningsförhållande

6 viktdelar Kestopur PL 250/ 40 bas + 1 viktdel Kestopur 200/S härdare

Presstid

minst 3 timmar 30 minuter/20 °C

Blandningens färg

Beige

Blandningsviskositet

approx. 3 million mPas (BrookField RVT 20°C)

Typ/bindemedel

Polyuretan

Brottöjning

20 % (DIN 53504)

Appliceringsmängd för lim

200-800 g/m² beroende på material

Skjuvhållfasthet

SS 7 N/mm² (28 dygn, 23 °C, 50 % RF)

Draghållfasthet

7 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort oxider genom slipning samt fett, olja och annan smuts med Kiilto Cleaner 303. Rör först om Kestopur PL 250/40 ordentligt. Tillsätt sedan härdaren genom noggrann omrörning. Applicera limmet med en roller, spatel eller något annat appliceringsverktyg på en eller båda ytorna som ska limmas. Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med Kiilto Cleaner 302, aceton eller xylen. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt. Vi rekommenderar limning i rumstemperatur. Limning vid lägre temperatur är möjligt (även vid +5-10°C), men spridningsegenskaperna blir sämre och härdningstiden blir avsevärt långsammare.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

IMONyckelflagga