Kestopur PL 5-10

Kestopur PL 5-10 är ett två-komponents polyuretanlim för limning av metall, trä och isoleringsmaterial samt fiberkomposit i sandwichkonstruktioner för fartygsindustrin.

Specialfunktioner

  • Lösningsmedelsfritt
  • Starkt, hållfast
  • Lämpligt för maskinell applicering

Användningsområde

Kestopur PL 5-10 ger en stark men elastisk limfog. Kestopur PL 5-10 är lämpligt för maskinell applicering. Används med Kiilto 200/S Härdare. Kestopur PL-limmen är brandklassade enligt IMO FTPC, del 5 och har ett MED-certifikat (rodermärke). Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Kestopur PL 5-10-lim används för limning av t.ex. trä, metaller, isoleringsmaterial, PVC, betong, glas och glasfiber.

Förpackningsstorlekar
Product Code
300 kg T1409.300  
24 kg/20 l T1409.020  
Förpackningsstorlekar 300 kg
Product Code T1409.300
 
Förpackningsstorlekar 24 kg/20 l
Product Code T1409.020
 
Densitet/specifik vikt

Bas ca 1,60 kg/dm³, härdare ca 1,20 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad originalförpackning (1 000 l) +10–25 °C 6 månader, i mindre förpackningar 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Hårdhet

Shore D 65

Bearbetningstid

ca 4,5 min (120 g, 20 °C, 50 % RF)

Öppentid

max. 7,5–12 min/20 °C

Viskositet

Bas ca 17 000 mPas, härdare: 200 mPas (Brookfield RVT, 20°C)

Blandningsförhållande

4,5 viktdelar Kestopur PL 5-10 bas + 1 viktdel Kestopur 200/S Härdare

Presstid

minst 25 min/20 °C

Blandningens färg

Beige

Blandningsviskositet

ca 6 500 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

Typ/bindemedel

Polyuretan

Brottöjning

15 % (DIN 53504)

Appliceringsmängd för lim

200–600 g/m² beroende på material

Skjuvhållfasthet

SS 7 N/mm 2, bok 15 N/mm 2, obehandlat aluminium 7 N/mm 2 (28 dygn, 23 °C, 50 % RF)

Draghållfasthet

7 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort oxider genom slipning samt fett, olja och annan smuts med Kiilto Cleaner 303. Rör först om Kestopur PL 5-10-basen och tillsätt sedan härdare. Blanda tills färgen är jämn. Applicera limmet en- eller dubbelsidigt på materialen som ska limmas ihop. Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med Kiilto Cleaner 302, aceton eller xylen. Härdat lim kan endast ta bort mekaniskt. Vi rekommenderar limning i rumstemperatur. Limning kan utföras i lägre temperaturer(+5...-10 °C), men då blir härdningstiden längre och appliceringsegenskaperna kan påverkas.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialIMONyckelflagga