Kestopur Smörjolja

Användningsområde

Smörjolja för limmaskiner för 1- och 2-komponentslim. Används på kolvar och nålventiler på limmaskiner för polyuretanlim. Även lämplig som förvaringsolja för spridningsdysor. Brytningsindex 1,496–1,502.

Åtgång

Följ maskintillverkarens anvisningar.

Förpackningsstorlekar
Product Code
5 l T2303.005  
Förpackningsstorlekar 5 l
Product Code T2303.005
 
Densitet/specifik vikt

1,04–1,07 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C, 6 månader.

Åtgång

Följ maskintillverkarens anvisningar.

Viskositet

100 mPas (20 °C)

Konsistens

ljusgul vätska

Bruksanvisning

Följ maskintillverkarens anvisningar.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga