Kestorit 390

Användningsområde

Kestorit 390 är ett pulverformigt ureaformaldehydlim för varm- och högfrekvenslimning, t.ex. fanering och formpressning.

Förpackningsstorlekar
Product Code
25 kg säck T3207.025  
Förpackningsstorlekar 25 kg säck
Product Code T3207.025
 
pH

Ca 6

Densitet/specifik vikt

ca 0,55 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 6 månader.

Öppentid

15–20 min

Blandningsförhållande

150–180 viktdelar Kestorit 390 pulver, 100 viktdelar vatten.
Pot-life för blandningen 3–4 timmar (+20 °C)

Presstid

90 °C 4 min, 100 °C 3 min, 110 °C 2 min

Blandningens färg

Lätt

Typ/bindemedel

ureaformaldehydhartspulver

Appliceringsmängd för lim

100–150 g/m²

Bruksanvisning

Tillsätt limpulvret i vatten under kontinuerlig omrörning. Låt blandningen dra 5–15 minuter och rör om igen. Ju högre temperatur, desto kortare är limmets arbetstid. Vi rekommenderar att limmet appliceras med valsmaskin. Vid manuell applicering med roller ska limmet appliceras i ett jämnt lager över hela ytan. Skivorna behöver inte svalna efter pressning, utan efterföljande arbetsmoment kan utföras direkt.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.