Kiilto A 200

Kiilto A 200 är en 2-komponents silylmodifierad lim- och tätningsmassa för limning av metall och glasfiber inom transportindustrin.

Specialfunktioner

  • Goda appliceringsegenskaper
  • Innehåller inte isocyanater eller lösningsmedel

Användningsområde

Lämplig för limning av glasfiber och metaller i konstruktionsapplikationer som kräver lång öppentid och snabb genomhärdning, utmärkt för stora ytor. Elastisk, men ändå mekaniskt stark fog. Låg viskositet. Lång öppentid: Bra kemikaliebeständighet (svaga lösningar). Nästan luktfri. God väderbeständighet.

Förpackningsstorlekar
Färg
Product Code
250 kg/200 l vit T2456.200  
Förpackningsstorlekar 250 kg/200 l
Färg vit
Product Code T2456.200
 
Färger

vit

Densitet/specifik vikt

ca 1,35 kg/dm³

Förvaring

Oöppnad förpackning, +10–25 °C i 12 månader.

Öppentid

60 min (23 °C, 50 % RF)

Skinnbildningstid

60 min (23 °C, 50 % RF)

Viskositet

20.000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Genomhärdning

1 dag

Blandningsförhållande

10: 1 (viktdel)

Förpackningsstorlekar

200 l fat

Blandningens färg

aluminiumgrå

Blandningsviskositet

40 000 mPas (Brookfield +20 °C)

Typ/bindemedel

2-komponents silylmodifierad polymer

Brottöjning

100 % (DIN 53504)

Appliceringstemperatur

+1-40 °C

Värmebeständighet, torr

-40–+90 °C

Skjuvhållfasthet

– SS/SS 2,0 N/mm²

Draghållfasthet

1,2 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Materialen som limmas ihop måste vara torra och fria från damm, olja och fett. Vi rekommenderar att ytorna torkas av med Kiilto Cleaner 303 och primas med Kiilto Metallprimer. Kiilto A 200 och Kiilto B 600 härdare blandas i förhållandet 10:1 (viktdelar). Limmet stryks ut på ena sidan och ytorna pressas ihop. För stora ytor rekommenderar vi användning av t.ex. en vakuumpress. Ohärdat lim kan tas bort med xylen eller aceton, härdat lim kan endast ta bort mekaniskt.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga