Kiilto A 220

Kiilto A 220 är ett 2-komponents, silylmodifierat tätningsmedel för limning av metall och glasfiber inom transportindustrin.

Specialfunktioner

  • Goda spridningsegenskaper
  • Innehåller inte isocyanater eller lösningsmedel

Användningsområde

Lämplig för limning av glasfiber och metall i konstruktionsappliceringar som kräver låg viskositet and snabb genomhärdning, utmärkt för stora limytor. Elastisk men ändå mekanisk start fog. Bra kemikaliebeständighet (svaga lösningar). Nästan luktfri. Bra motståndskraft mot väder och vind.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiilto A 220 250 kg/200 l T2461.200  
Förpackningsstorlekar Kiilto A 220 250 kg/200 l
Product Code T2461.200
 
Färger

vit

Densitet/specifik vikt

ca 1,35 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C, 12 månader.

Öppentid

20 min (23 °C, 50 % RF)

Skinnbildningstid

20 min (23 °C, 50 % RF)

Viskositet

20 000 mPas (BrookField RVT +20 °C)

Genomhärdning

1 dag

Blandningsförhållande

10: 1 (viktdelar)

Blandningens färg

aluminiumgrå

Blandningsviskositet

40 000 mPas (BrookField RVT +20 °C)

Typ/bindemedel

2-komponents silylmodifierad polymer

Brottöjning

100 % (DIN 53504)

Appliceringstemperatur

+1-40°C

Värmebeständighet, torr

-40…+90°C

Skjuvhållfasthet

- SS/SS 2.0 N/mm²

Draghållfasthet

1,2 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Materialen som används ska vara torra och fria från damm, olja och fett. Vi rekommenderar rengöring av ytan med Kiilto Cleaner 303 och primning med Kiilto Primer eller Kiilto Metallprimer. Kiilto A 220 och Kiilto B 600 härdare blandas i förhållande 10:1 (viktdelar). Limmet appliceras på en sida och ytorna pressas ihop. Vid större ytor rekommenderar vi t.ex. en vaumpress. Ohärdat lim kan tas bort med xylen eller aceton, härdat lim kan endast tas bort mekaniskt.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga