Kiilto 66 Universallim

Kiilto 66 är ett PVAc-baserat universallim för trä, plywood, faner, spånplatta, papper, kartong, textil, läder, mosaik m.m. Även lämpligt för montering av snickerier samt spontlimning av industriparkett.

Specialfunktioner

  • universallim
  • vattenbaserat

Användningsområde

Ett vattenbaserat PVAc-universallim för limning av trä, papper, kartong, textil, och keramik. Lämpligt för spontlimning av industriparkett. Uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Limmet är snabbhärdande och har kort presstid. Kiilto 66 är ett D2-lim lämpligt för inomhusbruk.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
3 l 6411511030303
10 l 6411511030112
0,33 l 6411511030334
0,75 l 6411511030754
Förpackningsstorlekar 3 l
EAN-kod 6411511030303
 
Förpackningsstorlekar 10 l
EAN-kod 6411511030112
 
Förpackningsstorlekar 0,33 l
EAN-kod 6411511030334
 
Förpackningsstorlekar 0,75 l
EAN-kod 6411511030754
 
pH

ca 7

Densitet/specifik vikt

ca 1 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Öppentid

5–10 min

Viskositet

16 500 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

Förpackningsstorlekar

1/3 l och 3/4 l plastflaska
3 l och 10 l plasthink

Presstid

10–20 minuter (spänningslösa delar)

Frostbeständighet

Fryser

Fukthalt i trä

6–15 %

Lägsta filmbildningstemperatur

+ 5–8 °C

Bruksanvisning

Applicera limmet ensidigt i ett jämnt lager. Limma och pressa ihop delarna. Presstiden är beroende av rådande arbetsförhållanden. En limmad fog blir ljus efter torkning. Ta bort färska fläckar med en fuktad trasa.

Utför arbetet vid normal rumstemperatur. Låt både materialen och limmet acklimatiseras till rumstemperatur. Rådande arbetsförhållanden såsom rumstemperaturen samt limmets och ytans temperatur, luftfuktigheten, underlagets kvalitet och fuktighet samt mängden lim som appliceras påverkar härdnings- och torktiden avsevärt.

Limmet färgar inte trä. Om limmet eller underlaget innehåller järn eller rost kan missfärgning uppstå på grund av garvsyran i träet.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDBastaByggvaruSundahusNyckelflagga