Kiilto 96 Polar

PVAc-baserat universallim för spontlimning av laminat och stavparkett samt montering av snickerier, t.ex. trä och laminat. Frostbeständigt upp till -40 °C. Fuktbeständighetsklass D2

Specialfunktioner

  • frostbeständigt upp till -40 C°
  • universallim för spontlimning och montering av snickerier

Användningsområde

Kiilto 96 Polar är ett frostbeständigt PVAc-baserat trälim lämpligt för spontlimning av laminat och stavparkett samt montering av snickerier och möbler. * opak, ljus limfog * limmets viskositet är optimal för laminatets spontfogar * frostbeständigt * lämpligt för laminatgolv med spånskiva eller för MDF- och HDF-stomme * fuktbeständighetsklass D2

Åtgång

ca 15–20 m²/l beroende på spontstorleken

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
0,75 l 6411511996753
Förpackningsstorlekar 0,75 l
EAN-kod 6411511996753
 
pH

ca 5

Densitet/specifik vikt

ca 1,0 kg/l

Förvaring

Oöppnad förpackning 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Åtgång

ca 15–20 m²/l beroende på spontstorleken

Förpackningsstorlekar

3/4 l

Luftfuktighet

50 % RF

Typ/bindemedel

PVAc-dispersion

Appliceringstemperatur

+18–20 °C

Fukthalt i trä

8–12 %

Bruksanvisning

Följ laminat- eller parkettillverkarens anvisningar om förvaring och installation, underlag och fukthalt. Kom ihåg att lämna ett mellanrum mellan golvmaterialet och fasta inredningar samt väggar. Skär av limflaskans munstycke till önskad storlek och applicera Kiilto 96 Polar rikligt i hela honsponten på brädans långsida och på brädans ände. Knacka omedelbart fast brädan med ett slagblock eller slagjärn. Montera en bräda i taget och gör genomföringar samt hål enligt anvisningarna. Ta bort överskottslim medan limmet är färskt med en ren, fuktig trasa. Låt det limmade golvet torka minst 12 timmar innan golvet används och distansklossarna vid väggarna tas bort. Rums,- material- och limtemperatur +18–+20 °C Träets fuktighet 8–12 % Luftfuktighet 50 % RF

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Basta Svanen märkningNyckelflagga